Татенко Віталій Олександрович
Татенко Віталій Олександрович
Інститут соціальної та політичної психології НАПН України
Підтверджена електронна адреса в ispp.org.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Психология в субъектном измерении
ВА Татенко
К.: Просвіта 14, 1996
7541996
Субъект психической активности: поиск новой парадигмы
ВА Татенко
Психологический журнал 16 (3), 23-34, 1995
2601995
Суб’єктно-вчинкова парадигма в сучасній психології
ВО Татенко
Людина. Суб’єкт. Вчинок: Філософсько–психологічні студії / за заг. ред. В. О …, 2006
2112006
Соціально-психологічні механізми впливу людини на людину
В Татенко
Соціальна психологія, 60-72, 2003
592003
Психологія впливу: суб’єктна парадигма
ВО Татенко
Наукові студії із соціальної та політичної психології: Зб. статей.–К.: Сталь …, 2000
512000
Про «егологічний генезис» у Е. Гусерля та проблему суб’єктних перетворень психіки в онтогенезі
ВО Татенко
Психологія і суспільство, 13-36, 0
38*
Суб’єктна парадигма у психології освіти
ВО Татенко
Педагогіка і психологія, 11-23, 2004
332004
Психологічні ознаки професіоналізму
ВО Татенко
Психолог, 3-6, 2005
322005
Психологічні ознаки професіоналізму
ВО Татенко
Психологічні перспективи. Випуск 4, 161-166, 2003
292003
До проблеми автентичності людського буття: вчинкова парадигма
ВО Татенко
Розвиток педагогічної і психол. наук в Україні 2002, 550-563, 1992
251992
Предмет и метод психологической науки: субъектная парадигма
ВА Татенко
Психолого-педагогические исследования субъекта: cб. труд.–Казань: ЮЛАКС, 5-22, 2004
242004
Володимир Андрійович Роменець: життя як вчинок і подія
ВО Татенко, ТМ Титаренко
Роменець ВА, Маноха ІП Історія психології ХХ століття: Навч. посібн..– К …, 1998
20*1998
Психологические стратегии и технологии актуализации субъективного потенциала человека
ВА Татенко
Психологія на перетині тисячоліть: Збірник наукових праць учасників П’ятих …, 1998
191998
Лідер ХХІ/Lider ХХІ. Соціально психологічні студії
ВО Татенко
К.: Видав. дім «Корпорація, 2004
182004
Субъект психической активности: природа, функции, развитие
ВА Татенко
Психологія суб’єктної активності особистості, 91-93, 1993
151993
Особистісне зростання і гуманізація стосунків між поколіннями у світлі суб’єктно-вчинкового підходу
ВО Татенко
Наукові студії із соціальної та політичної психології: Зб. статей/АПН …, 2007
122007
Субъект психической активности в онтогенезе: дис. доктора психол. наук: 19.00. 01
ВА Татенко
К, 1997
121997
Соціально-психологічні механізми впливу: від аналізу до синтезу
В Татенко
Соціально-психологічний вимір демократичних перетворень в Україні. К …, 2003
112003
Про теоретико-методологічні засади психологічного дослідження суспільних явищ
ВО Татенко
Наукові студії із соціальної та політ. психол.: зб. статей.–2000.–Вип 2 (5 …, 2000
112000
Вчинок в онтологічному вимірі
ВО Татенко
Основи психології/За загал. ред. ОВ Киричука, ВА Роменця.–К.: Либідь, 1995
111995
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20