Подписаться
Vasyl Malikov
Vasyl Malikov
Другие именаВасиль Маліков
National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute" (grid.18192.33/ROR 00yp5c433). UKRAINE
Подтвержден адрес электронной почты в домене kpi.kharkov.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Народні уявлення та звичаєво-правові норми щодо наймитування в українських прислів’ях та приказках
ВВ Маліков
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2012
52012
Міжкультурна компетентність у професійній діяльності
ВВ Маліков
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Актуальні проблеми …, 2020
22020
Метод «Живої бібліотеки» у контексті мультикультуралізму та інтеркультуралізму в Україні
ВВ Маліков
Філософія в сучасному світі: Матеріали всеукраїнської науково-практичної …, 2018
22018
Мультикультуралізм як потенційна складова культурної політики України
ВВ Маліков
НТУ" ХПІ", 2016
22016
Наймитування як явище соціально-економічного життя й духовної культури українців другої половини ХІХ–початку ХХ століть
ВВ Маліков
НТУ" ХПІ", 2014
22014
Звичаєво-правовий інститут наймитування в українській етнокультурі другої половини XIX–початку XX століть
ВВ Маліков
Національна Академія Наук України; Інститут мистецтвознавства …, 2012
22012
Уявлення про наймитування та наймитську долю в українських народних казках
В Маліков
Народна творчість та етнологія, 2011
22011
Публічний простір в історії ЛГБТ+ людей Харкова 1991–2013 років (до постановки питання)
ВВ Маліков
РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ, 2019
12019
ЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОФІЛАКТИКИ ВІЛ СЕРЕД ЧСЧ В УКРАЇНІ
ВВ Маліков
Редакційна колегія, 326, 2019
12019
Інклюзія та рівний доступ до освіти: соціальна активність молодих науковців в НТУ" ХПІ"
ВВ Маліков
Національний технічний університет" Харківський політехнічний інститут", 2019
12019
Заснування і розвиток креативних просторів для мотивації молодих учених в Україні
ВВ Маліков
Наука та освіта в умовах трансформації суспільства, 2017
12017
Креативний простір молодих учених у сучасній культурній політиці України
ВВ Маліков
НТУ" ХПІ", 2017
12017
Взаємодія між музеєм і відвідувачем: британський досвід для розвитку му-зейної справи в Україні
ВВ Маліков
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Актуальні проблеми …, 2015
12015
Значення Інтернет-технологій для мистецтва вишивки в сучасному Харкові
ВВ Маліков
Вісник Національного технічного університету ХПІ. Серія: Актуальні проблеми …, 2014
12014
Наймана праця у процесі соціалізації в українській культурі другої половини XIX-початку XX століть
ВВ Маліков
НТУ" ХПІ", 2013
12013
Наймана праця у процесі соціалізації в українській культурі другої половини XIX-початку XX століть
ВВ Маліков
НТУ" ХПІ", 2013
12013
Вплив обрядової практики на звичаєво-правовий інститут наймитування українців другої половини ХІХ–початку ХХ століть
ВВ Маліков
Вісник Національного технічного університету ХПІ. Серія: Актуальні проблеми …, 2013
12013
залУчення фольклорних джерел для вивчення наймитства в Українській традиЦійній народній кУльтУрі в дослідженнях дрУгої половини хіх–початкУ ххі століття
В Маліков
Народна творчість та етнографія, 2009
12009
Гендерна чутливість та політика недискримінації ЛГБТ+ людей в освітньому середовищі університету: світовий досвід і потреби українського суспільства
ВВ Маліков
1
Інтеркультурний підхід і толерантність у вітчизняному освітньому середовищі
ВВ Маліков
Національний технічний університет" Харківський політехнічний інститут", 2021
2021
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20