Михайло Коцупатрий
Михайло Коцупатрий
професор, кафедра обліку, аналізу та аудиту в АПК, КНЕУ імені Вадима Гетьмана
Подтвержден адрес электронной почты в домене kneu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Державний фінансовий контроль: навч. посіб.[для студ. вищ. навч. закл.]
ЛВ Гуцаленко, ВА Дерій, ММ Коцупатрий
К.: Центр учбової літератури, 2009
2042009
Внутрішньогосподарський контроль:[навч. посіб.]
ЛВ Гуцаленко, ММ Коцупатрий, УО Марчук
К.: Центр учбової літератури, 2014
1282014
Внутрішньогосподарський контроль: організаційні аспекти та класифікаційні ознаки
М Коцупатрий, У Гуцаленко
Економічний аналіз.–2010.–Випуск 6, 433-436, 2010
492010
Державний фінансовий контроль
ЛВ Гуцаленко, ВА Дерій, ММ Коцупатрий
Центр учбової літератури, 2009
452009
Державний фінансовий контроль
ЛВ Гуцаленко, ВА Дерій, ММ Коцупатрий
Центр учбової літератури, 2009
452009
Методичні підходи до обліково-аналітичного забезпечення та аудиту управлінської діяльності аграрних підприємств
ВВ Вольська
Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, 83-88, 2012
432012
Якість облікової інформації: сутність та методика оцінки
НЛ Правдюк, МВ Правдюк
Облік і фінанси, 57-64, 2016
232016
Податковий облік і звітність: Навч. посіб
ММ Коцупатрий, СІ Ковач, ВВ Мельничук
К.: КНЕУ, 276-283, 2006
182006
Внутрішньогосподарський контроль в управлінні діяльністю сільськогосподарських підприємств
ММ Коцупатрий, УО Марчук
монографія.-Вінниця: Едельвейс і К, 2014.-265 с., 2014
142014
Сутність і класифікація біологічних активів як об’єкта бухгалтерського обліку
ІВ Замула, ЛП Черевко
ЖДТУ, 2012
142012
Облік і звітність в оподаткуванні у схемах і таблицях
ММ Коцупатрий, СІ Ковач, КВ Безверхий
КНЕУ, 2015
132015
Державний фінансовий контроль
НС Вітвицька, ІЮ Чумакова, ММ Коцупатрий, МТ Фенченко
К.: КНЕУ, 2003
132003
Облік і контроль за витратами на виробництво біопалива
АМ Герасимович, ВМ Жук, ГГ Кірейцев, ММ Коцупатрий, ...
Економічний аналіз, 414, 2010
122010
Системи оподаткування діяльності фізичних осіб-підприємців в Україні
ММ Коцупатрий, СІ Ковач, КВ Безверхий
Актуальні проблеми економіки, 183-194, 2012
112012
Формування економічної сутності державного фінансового контролю
ЛВ Гуцаленко, ММ Коцупатрий
102008
Новий етап в розвитку бухгалтерського обліку в сільському господарстві України
ВГ Лінник, ММ Коцупатрий
Фінанси, облік і аудит: Збірник наукових праць.–К.: КНЕУ, 401-408, 2006
92006
Непрямі витрати в контексті податкової та фінансової звітності: обліковий аспект узгодження показників
К Безверхий
Бухгалтерський облік і аудит, 23-33, 2011
82011
Бухгалтерський облік
МВ Кужельний, МГ Кірданов
К.: КНЕУ, 2005
82005
Організація обліку і контролю на тваринницьких фермах
ВГ Лінник, ММ Коцупатрий
К.: Урожай, 1991
81991
Облік біологічних активів у лісовому господарстві
СФ Голов, ММ Коцупатрий, ВМ Жук, ЛК Сук
Економічний аналіз, 281, 2010
72010
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20