Михайло Коцупатрий
Михайло Коцупатрий
професор, кафедра обліку, аналізу та аудиту в АПК, КНЕУ імені Вадима Гетьмана
Підтверджена електронна адреса в kneu.ua
НазваПосиланняРік
Державний фінансовий контроль
ЛВ Гуцаленко, ВА Дерій, ММ Коцупатрий
Центр учбової літератури, 2009
1652009
Державний фінансовий контроль
ЛВ Гуцаленко, ВА Дерій, ММ Коцупатрий
Центр учбової літератури, 2009
1652009
Внутрішньогосподарський контроль: організаційні аспекти та класифікаційні ознаки
М Коцупатрий, У Гуцаленко
Економічний аналіз.–2010.–Випуск 6, 433-436, 2010
352010
Методичні підходи до обліково-аналітичного забезпечення та аудиту управлінської діяльності аграрних підприємств
ВВ Вольська
ЖДТУ, 2012
242012
Податковий облік і звітність: Навч. посіб
ММ Коцупатрий, СІ Ковач, ВВ Мельничук
К.: КНЕУ, 276-283, 2006
132006
Внутрішньогосподарський контроль в управлінні діяльністю сільськогосподарських підприємств: монографія
ММ Коцупатрий, УО Марчук
Вінниця: Едельвейс і К, 2014
122014
Облік і звітність в оподаткуванні у схемах і таблицях
ММ Коцупатрий, СІ Ковач, КВ Безверхий
КНЕУ, 2015
102015
Системи оподаткування діяльності фізичних осіб-підприємців в Україні
ММ Коцупатрий, СІ Ковач, КВ Безверхий
Актуальні проблеми економіки, 183-194, 2012
82012
Організація обліку і контролю на тваринницьких фермах
ВГ Лінник, ММ Коцупатрий
К.: Урожай, 1991
81991
Сутність і класифікація біологічних активів як об’єкта бухгалтерського обліку
ІВ Замула, ЛП Черевко
ЖДТУ, 2012
72012
Обліково-аналітичне забезпечення управління біологічними перетвореннями в інкубаторно-птахівничих підприємствах: монографія
ММ Коцупатрий, НС Золотарьова
К.: КНЕУ 231 (1), 2012
62012
Непрямі витрати в контексті податкової та фінансової звітності: обліковий аспект узгодження показників
К Безверхий
Бухгалтерський облік і аудит, 23-33, 2011
62011
Бухгалтерський облік
МВ Кужельний, МГ Кірданов
К.: КНЕУ, 2005
62005
Принципи бюджетного контролю: теоретична інтерпритація та практика виконання
Т Письменна
ТНЕУ, 2011
52011
Внутрішньогосподарський контроль збереження і використання матеріальних ресурсів
Л Ходаківська, Т Пономаренко
Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє, 229-236, 2014
32014
Організація обліку додаткового вкладеного капіталу в аграрних підприємствах
ММ Коцупатрий
Збірник наукових праць Подільського аграрно-технічного університету.–2009 …, 2009
22009
Бухгалтерський облік у реалізації прав власників у сільському господарстві
НМ Колос
ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00. 09–“Бухгалтерський облік, аналіз та …, 2007
22007
Формування економічної сутності державного фінансового контролю
ЛВ Гуцаленко, ММ Коцупатрий
Збірник наукових праці Вінницького державного агарного університету.–2008 …, 0
2
Основні проблеми розвитку маркетингу на переробних підприємствах борошномельної галузі в сучасних умовах господарювання
КМ Мірошниченко, КМ Мірошниченко
Економічний вісник Донбасу, 156-161, 2013
12013
Удосконалення методики розподілу загальновиробничих витрат галузі тваринництва
Л Гуцаленко, Я Іщенко
Економічний аналіз, 161-163, 2012
12012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20