Михайло Коцупатрий
Михайло Коцупатрий
професор, кафедра обліку, аналізу та аудиту в АПК, КНЕУ імені Вадима Гетьмана
Підтверджена електронна адреса в kneu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Державний фінансовий контроль: навч. посіб.[для студ. вищ. навч. закл.]
ЛВ Гуцаленко, ВА Дерій, ММ Коцупатрий
К.: Центр учбової літератури 2, 2009
2062009
Державний фінансовий контроль: навч. посіб.[для студ. вищ. навч. закл.]
ЛВ Гуцаленко, ВА Дерій, ММ Коцупатрий
К.: Центр учбової літератури 2, 2009
2062009
Внутрішньогосподарський контроль:[навч. посіб.]
ЛВ Гуцаленко, ММ Коцупатрий, УО Марчук
К: ЦУЛ, 2014
1212014
Внутрішньогосподарський контроль: організаційні аспекти та класифікаційні ознаки
М Коцупатрий, У Гуцаленко
Економічний аналіз, 433-436, 2010
382010
Методичні підходи до обліково-аналітичного забезпечення та аудиту управлінської діяльності аграрних підприємств
ВВ Вольська
ЖДТУ, 2012
292012
Податковий облік і звітність: Навч. посіб
ММ Коцупатрий, СІ Ковач, ВВ Мельничук
К.: КНЕУ, 276-283, 2006
162006
Облік і звітність в оподаткуванні у схемах і таблицях
ММ Коцупатрий, СІ Ковач, КВ Безверхий
КНЕУ, 2015
132015
Внутрішньогосподарський контроль в управлінні діяльністю сільськогосподарських підприємств: монографія
ММ Коцупатрий, УО Марчук
Вінниця: ПП «ТД «Едельвейс і К, 2014
132014
Державний фінансовий контроль
НС Вітвицька, ІЮ Чумакова, ММ Коцупатрий, МТ Фенченко
К.: КНЕУ, 2003
132003
Системи оподаткування діяльності фізичних осіб-підприємців в Україні
ММ Коцупатрий, СІ Ковач, КВ Безверхий
Актуальні проблеми економіки, 183-194, 2012
102012
Сутність і класифікація біологічних активів як об’єкта бухгалтерського обліку
ІВ Замула, ЛП Черевко
ЖДТУ, 2012
82012
Новий етап в розвитку бухгалтерського обліку в сільському господарстві України
ВГ Лінник, ММ Коцупатрий
Фінанси, облік і аудит: Збірник наукових праць.–К.: КНЕУ, 401-408, 2006
82006
Організація обліку і контролю на тваринницьких фермах
ВГ Лінник, ММ Коцупатрий
К.: Урожай, 1991
81991
Непрямі витрати в контексті податкової та фінансової звітності: обліковий аспект узгодження показників
К Безверхий
Бухгалтерський облік і аудит, 23-33, 2011
72011
Бухгалтерський облік
МВ Кужельний, МГ Кірданов
К.: КНЕУ, 2005
72005
Обліково-аналітичне забезпечення управління біологічними перетвореннями в інкубаторно-птахівничих підприємствах:[монографія]
ММ Коцупатрий, НС Золотарьова
К.: КНЕУ 231 (1), 2012
62012
Принципи бюджетного контролю: теоретична інтерпретація та практика виконання
Т Письменна
Світ фінансів, 115-127, 2011
52011
Необхідність оцінки якості фінансової звітності
НЛ Правдюк, ТФ Плахтій
Облік і фінанси, 52-58, 2017
32017
Внутрішньогосподарський контроль збереження і використання матеріальних ресурсів
Л Ходаківська, Т Пономаренко
Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє, 229-236, 2014
32014
Облік Формування Доходів Операційної Діяльності Підприємства В Умовах Глобалізації Економіки України
НЄ Коришко
«Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування, 119-121, 2010
32010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20