Підписатись
Михайло Коцупатрий
Михайло Коцупатрий
професор, кафедра обліку, аналізу та аудиту в АПК, КНЕУ імені Вадима Гетьмана
Підтверджена електронна адреса в kneu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Державний фінансовий контроль
ЛВ Гуцаленко, ВА Дерій, ММ Коцупатрий
Центр учбової літератури, 2009
2532009
Державний фінансовий контроль
ЛВ Гуцаленко, ВА Дерій, ММ Коцупатрий
Центр учбової літератури, 2009
2532009
Внутрішньогосподарський контроль:[навч. посіб.]
ЛВ Гуцаленко, ММ Коцупатрий, УО Марчук
К: ЦУЛ, 2014
2122014
Методичні підходи до обліково-аналітичного забезпечення та аудиту управлінської діяльності аграрних підприємств
ВВ Вольська
Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, 83-88, 2012
612012
Внутрішньогосподарський контроль: організаційні аспекти та класифікаційні ознаки
М Коцупатрий, У Гуцаленко
Економічний аналіз, 433-436, 2010
582010
Якість облікової інформації: сутність та методика оцінки
НЛ Правдюк, МВ Правдюк
Облік і фінанси, 57-64, 2016
412016
Необхідність оцінки якості фінансової звітності
НЛ Правдюк, ТФ Плахтій
Облік і фінанси, 52-58, 2017
302017
Державний фінансовий контроль: навчальний посібник
ЛВ Гуцаленко, ВА Дерій, ММ Коцупатрий
К.: Центр учбової літератури, 2009
282009
Внутрішньогосподарський контроль в управлінні діяльністю сільськогосподарських підприємств
ММ Коцупатрий, УО Марчук
монографія.-Вінниця: Едельвейс і К, 2014.-265 с., 2014
212014
Сутність і класифікація біологічних активів як об’єкта бухгалтерського обліку
ІВ Замула, ЛП Черевко
«Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування, 74-76, 2012
212012
Податковий облік і звітність: Навч. посіб
ММ Коцупатрий, СІ Ковач, ВВ Мельничук
К.: КНЕУ, 276-283, 2006
212006
Облік і звітність в оподаткуванні у схемах і таблицях
ММ Коцупатрий, СІ Ковач, КВ Безверхий
КНЕУ, 2015
172015
Облік і контроль за витратами на виробництво біопалива
АМ Герасимович, ВМ Жук, ГГ Кірейцев, ММ Коцупатрий, ...
Економічний аналіз, 414, 2010
172010
Державний фінансовий контроль
НС Вітвицька, ІЮ Чумакова, ММ Коцупатрий, МТ Фенченко
К.: КНЕУ, 2003
162003
Системи оподаткування діяльності фізичних осіб-підприємців в Україні
ММ Коцупатрий, СІ Ковач, КВ Безверхий
Актуальні проблеми економіки, 183-194, 2012
142012
Формування економічної сутності державного фінансового контролю
ЛВ Гуцаленко, ММ Коцупатрий
112008
Сутність біологічних активів як об’єктів обліку та контролю
ОВ Качмар
Глобальні та національні проблеми економіки, 2018
102018
Внутрішньогосподарський контроль збереження і використання матеріальних ресурсів
Л Ходаківська, Т Пономаренко
Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє, 229-236, 2014
102014
Новий етап в розвитку бухгалтерського обліку в сільському господарстві України
ВГ Лінник, ММ Коцупатрий
Фінанси, облік і аудит 36, 401-408, 2006
102006
Непрямі витрати в контексті податкової та фінансової звітності: обліковий аспект узгодження показників
К Безверхий
Бухгалтерський облік і аудит, 23-33, 2011
92011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20