Ганна Галунко
Ганна Галунко
National Pirogov Memorial Medical University, Vinnytsya Вінницький національний медичний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене vnmu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Indicators cell cycle and DNA fragmentation in cells of small intestine mucosa 14, 21 and 30 days after skin burns on the background of preliminary infusion of solution …
KOI Gavryluk A.O., Galunko G.M., Chereshniuk I.L., Tikholaz V.O., Cherkasov ...
World of Medicine and Biology 1 (63), 104-108, 2018
6*2018
Динаміка змін рівня ендогенної інтоксикації в організмі щурів протягом місяця після опіку шкіри ІІ-ІІІ ступеня, площею 21-23% поверхні тіла та її корекція інфузійними розчинами …
ІВ Гунас, БО Кондрацький, ІК Нурметова, ІВ Дзевульська, ...
Український морфологічний альманах, 29-34, 2012
32012
Гістологічні зміни в тонкій кишці у пізні стадії опікової хвороби
ГМ Галунко
Мир медицины и биологии 13 (3 (61)), 2017
22017
Електронно-мікроскопічні зміни слизової оболонки тонкої кишки щурів в пізні стадії опікової хвороби
ГМ Галунко, АО Гаврилюк
Мир медицины и биологии 10 (4-2 (47)), 2014
12014
ОСОБЛИВОСТІ ГІСТОЛОГІЧНИХ, ЕЛЕКТРОННОМІКРОСКОПІЧНИХ ТА ЦИТОМЕТРИЧНИХ ЗМІН ПОКАЗНИКІВ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ КЛУБОВОЇ КИШКИ ЗА ВИКОРИСТАННЯ РОЗЧИНІВ ЛАКТОПРОТЕЇНУ З СОРБІТОЛОМ АБО …
ГВД А.О. Гаврилюк, Г.М. Галунко
Світ медицини та біології 4 (66), 151-157, 2018
2018
Показники клітинного циклу клітин слизової оболонки тонкої кишки щурів через 14, 21 та 30 діб після попередньої інфузії 0,9% розчину NaCl, лактопротеїну з сорбітолом або HAES-LX-5%
ГГ М.
Показники клітинного циклу клітин слизової оболонки тонкої кишки щурів через …, 2018
2018
Показники клітинного циклу і фрагментації ДНК клітин слизової оболонки тонкої кишки через 14, 21 та 30 діб після опікового ушкодження шкіри на фоні інфузії 0, 9% розчину NaCl
AO Gavryluk, IV Gunas, GM Galunko, IL Chereshniuk, DA Lysenko
Biomedical and Biosocial Anthropology, 104-108, 2017
2017
Гістологічні зміни в тонкій кишці у пізні стадії опікової хвороби при корекції інфузійними розчинами
АО Гаврилюк, ГМ Галунко, АО Волков, ОМ Шаповал
Вісник морфології, 2017
2017
Електронно-мікроскопічні зміни в тонкій кишці в пізні стадії опікової хвороби при використанні колоїдно-гіперосмолярних розчинів
ГАО Галунко Г.М.
ХІІІ міжнародної наукової конференції студентів та молодих вчених «Перший …, 2016
2016
Морфологічні зміни в тонкій кишці в пізні стадії після опіку шкіри при використанні лактопротеїну з сорбітолом
ГМ Галунко, АО Баерилюк, ВД Мішалое
Український науково-медичний молодіжний журнал, 15-18, 2016
2016
Порівняльна характеристика електронно-мікроскопічних змін в тонкій кишці в пізні стадії опікової хвороби при використанні лактопротеїну з сорбітолом та XAES-LX-5%
ГАО Галунко Г.М.
Матеріали науково-практичної конференції «Актуальні проблеми сучасної …, 2015
2015
Особливості морфологічних змін у тонкій кишці в пізні стадії опікової хвороби при використанні лактопротеїну з сорбітолом
ГАО Галунко Г.М.
Матеріали ІІ науково-практичної конференції «Природничі читання» м. Чернівці …, 2015
2015
Influence features of solution HAES-LX-5% on the mucosa of the small intestine in the later stages of burn disease
G G. M
Материалы научной конференции студентов-медиков с международным участием …, 2015
2015
Структура причин пізніх абортів і мертвонароджених у Вінницькій області за 2014 рік
ВС Школьніков, ВО Тихолаз, ЛП Холод, ПО Стельмащук, ГМ Галунко
2015
Морфологічні особливості змін в тонкій кишці при застосуванні колоїдно-гіперосмолярних розчинів в пізні стадії експериментальної опікової хвороби
ГГ М.
Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених м …, 2014
2014
Особенности влияния раствора HAES-LX-5% на слизистую оболочку тонкой кишки в поздние стадии ожоговой болезни
ГМ Галунко
Український морфологічний альманах 12 (4), 17-20, 2014
2014
Особливості впливу розчину HAES-LX-5% на слизову оболонку тонкої кишки в пізні стадії опікової хвороби
ГМ Галунко
Український морфологічний альманах, 17-20, 2014
2014
Особливості змін в тонкій кишці при пізній стадії опікової хвороби
ГАО Галунко Г.М.
Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю …, 2013
2013
Особливості впливу інфузійного розчину XAES-LX-5% на зміни в тонкій кишці щурів в пізні стадії експериментальної опікової хвороби
ГГ М.
Український медичний альманах 16 (№3), 169-170, 2013
2013
Морфологічні зміни в тонкій кишці при експериментальній опіковій хворобі та її корекції колоїдно-гіперосмолярними розчинами
ГАО Галунко Г.М.
Патологія 3 (26), 104-105, 2012
2012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20