Яцишин (Свєтлорусова) Анна (Iatshyshyn Anna)
Яцишин (Свєтлорусова) Анна (Iatshyshyn Anna)
Державна установа Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України
Verified email at iitlt.gov.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Відкрита освіта у категоріальному полі вітчизняних і зарубіжних учених
МП Лещенко, АВ Яцишин
Інформаційні технології і засоби навчання 1 (39), 1-16, 2014
542014
Застосування віртуальних соціальних мереж для потреб загальної середньої освіти
АВ Яцишин
Інформаційні технології в освіті, 119-126, 2014
462014
Використання електронних систем відкритого доступу для інформаційно-аналітичної підтримки педагогічних досліджень
ОМ Спірін, АВ Яцишин, СМ Іванова, АВ Кільченко, ЛА Лупаренко
Інформаційні технології і засоби навчання 55 (5), 136-174, 2016
43*2016
Застосування технологій відкритої освіти для інформатизації навчального процесу
ТЯ Вдовичин, АВ Яцишин
Інформаційні технології в освіті: зб. наук. пр.–Вип 16, 134-140, 2013
302013
ДОСВІД ПІДГОТОВКИ НАУКОВИХ КАДРІВ З ІНФОРМАЦІЙНО КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТІ
ОМ Спірін, АВ Яцишин
Компютер у школі та сім'ї 2, 3-8, 2014
272014
Соціально-психологічні аспекти забезпечення відкритого доступу з використанням електронних журнальних систем
ЛА Яцишин, АВ, Лупаренко
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка 70 (4), 69-74, 2013
25*2013
ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ НАУКОВИХ ТА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ ВИЩОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ
ОМ Спірін, АВ Яцишин
Інформаційні технології в освіті, № 14, 2013, 2013
242013
Application of augmented reality technologies for preparation of specialists of new technological era
AV Iatsyshyn, VO Kovach, YO Romanenko, II Deinega, AV Iatsyshyn, ...
Arnold E. Kiv, Mariya P. Shyshkina, 2020
222020
Модель інформаційно-аналітичної підтримки педагогічних досліджень на основі електронних систем відкритого доступу
ОМ Спірін, АВ Яцишин, СМ Іванова, АВ Кільченко, ЛА Лупаренко
Інформаційні технології і засоби навчання, 134-154, 2017
22*2017
Професійна підготовка магістрів управління навчальним закладом на засадах рефлексивного підходу: автореферат 13.00.04
АВ Свєтлорусова
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 261 с., 2009
222009
Сучасні вимоги та зміст підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації з інформаційно-комунікаційних технологій в освіті
ОМ Спірін, ЮГ Носенко, АВ Яцишин
Інформаційні технології і засоби навчання 6 (56), 2016
162016
Використання електронних соціальних мереж для роботи з дітьми та молоддю з особливими освітніми потребами
АВ Яцишин, ВВ Коваленко
Освіта та розвиток обдарованої особистості 8 (39), 32-38, 2015
132015
Місце і роль мережі електронних бібліотек установ НАПН України в науково-освітньому просторі
АВ Яцишин
Інформаційні технології і засоби навчання 1 (33), 2013
132013
СУЧАСНІ НАПРЯМИ ДОСЛІДЖЕНЬ З ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЇ В ГАЛУЗІ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК
ОМ Спірін, АВ Свєтлорусова
Інформаційні технології в освіті, 158-161, 2011
132011
Cloud services application ways for preparation of future PhD
AV Iatsyshyn, VO Kovach, YO Romanenko, AV Iatsyshyn
Arnold E. Kiv, Vladimir N. Soloviev, 2019
122019
Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України: історія та сьогодення
ВЮ Биков, АВ Яцишин
Комп'ютер у школі та сім'ї, 3-11, 2015
12*2015
Використання цифрових відкритих систем у підготовці аспірантів і докторантів
АВ Яцишин
Освіта та розвиток обдарованої особистості 1 (68), 18-23, 2018
11*2018
До питання про впровадження технологій відкритої освіти у навчально-виховний процес
А Яцишин, Т Вдовичин
Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету…, 2013
112013
РОЛЬ ВІРТУАЛЬНИХ СПІВТОВАРИСТВ У ФОРМУВАННІ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ
АВ Свєтлорусова
ЗВІТНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ, 31, 2011
11*2011
РОЛЬ ІКТ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ КЕРІВНИКІВ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ Анотація
АВ Свєтлорусова
Інформаційні технології і засоби навчання 9 (1), 2009
112009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20