Яцишин (Свєтлорусова) Анна (Iatshyshyn Anna), к.пед.н., с.н.с.
Яцишин (Свєтлорусова) Анна (Iatshyshyn Anna), к.пед.н., с.н.с.
Подтвержден адрес электронной почты в домене iitlt.gov.ua
НазваниеПроцитированоГод
Застосування віртуальних соціальних мереж для потреб загальної середньої освіти
АВ Яцишин
Інформаційні технології в освіті, 119-126, 2014
392014
Відкрита освіта у категоріальному полі вітчизняних і зарубіжних учених
МП Лещенко, АВ Яцишин
Інформаційні технології і засоби навчання 1 (39), 1-16, 2014
372014
Застосування технологій відкритої освіти для інформатизації навчального процесу
ТЯ Вдовичин, АВ Яцишин
Інформаційні технології в освіті: зб. наук. пр.–Вип 16, 134-140, 2013
272013
ДОСВІД ПІДГОТОВКИ НАУКОВИХ КАДРІВ З ІНФОРМАЦІЙНО КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТІ
ОМ Спірін, АВ Яцишин
Компютер у школі та сім'ї 2, 3-8, 2014
212014
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДКРИТОГО ДОСТУПУ З ВИКОРИСТАННЯМ ЕЛЕКТРОННИХ ЖУРНАЛЬНИХ СИСТЕМ
АВ Яцишин, ЛА Лупаренко
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 69-74, 2013
202013
Використання електронних систем відкритого доступу для інформаційно-аналітичної підтримки педагогічних досліджень
ОМ Спірін, АВ Яцишин, СМ Іванова, АВ Кільченко, ЛА Лупаренко
Інформаційні технології і засоби навчання 55 (5), 136-174, 2016
18*2016
ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ НАУКОВИХ ТА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ ВИЩОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ»
ОМ Спірін, АВ Яцишин
Інформаційні технології в освіті, № 14, 2013, 2013
182013
Місце і роль мережі електронних бібліотек установ НАПН України в науково-освітньому просторі
АВ Яцишин
Інформаційні технології і засоби навчання 1 (33), 2013
162013
Використання електронних соціальних мереж для роботи з дітьми та молоддю з особливими освітніми потребами
АВ Яцишин, ВВ Коваленко
Освіта та розвиток обдарованої особистості 8 (39), 32-38, 2015
142015
Професійна підготовка магістрів управління навчальним закладом на засадах рефлексивного підходу: автореферат 13.00.04
АВ Свєтлорусова
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 261 с., 2009
142009
СУЧАСНІ НАПРЯМИ ДОСЛІДЖЕНЬ З ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЇ В ГАЛУЗІ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК
ОМ Спірін, АВ Свєтлорусова
Інформаційні технології в освіті, 158-161, 2011
132011
ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ СИСТЕМ ВІДКРИТОГО ДОСТУПУ ДЛЯ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ ПІДТРИМКИ ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ОM Спірін, АВ Яцишин, СМ Іванова, АВ Кільченко, ЛА Лупаренко
Інформаційні технології і засоби навчання 55 (5), 136-174, 2016
112016
РОЛЬ ІКТ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ КЕРІВНИКІВ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ Анотація
АВ Свєтлорусова
Інформаційні технології і засоби навчання 9 (1), 2009
102009
Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України: історія та сьогодення
ВЮ Биков, АВ Яцишин
Комп'ютер у школі та сім'ї, 3-11, 2015
9*2015
РОЛЬ ВІРТУАЛЬНИХ СПІВТОВАРИСТВ У ФОРМУВАННІ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ
АВ Свєтлорусова
ЗВІТНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ, 31, 2011
9*2011
Використання віртуальних спільнот для розвитку інформаційно-комунікаційних компетентностей старшокласників
АВ Свєтлорусова
Видавництво НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011
92011
Соціально-психологічні аспекти впровадження електронної бібліотеки Національної академії педагогічних наук України
АВ Яцишин
Інформаційні технології і засоби навчання 3 (29), 2012
82012
Модель інформаційно-аналітичної підтримки педагогічних досліджень на основі електронних систем відкритого доступу
ОМ Спірін, АВ Яцишин, СМ Іванова, АВ Кільченко, ЛА Лупаренко
Інформаційні технології і засоби навчання, 134-154, 2017
72017
Досвiд пiдготовки наукових кадрiв з iнформацiйно-комунiкацiйних технологiй в освiтi (до 15-рiччя Iнституту iнформацiйних технологiй i засобiв навчання НАПН України)
ОМ Спiрiн, АВ Яцишин
Комп’ютер у школi та сiм’ї, 3, 2014
72014
Модернізація професійної підготовки майбутнього вчителя інформатики на основі технологій відкритої освіти
ТЯ Вдовичин, АВ Яцишин
Вища освіта України: теоретичний та науково-практичний часопис 2, 82-88, 2013
72013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20