Факультет педагогічної освіти ЛДУФК
НазваПосиланняРік
Теорія і методика фізичного виховання школярів. Частина 2
Б Шиян
Bohdan Books, 2001
9142001
Професійна підготовка майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту (теоретико-методологічний аспект): монографія
ЛП Сущенко
Запоріжжя: ЗДУ, 2003
2292003
Декоративно-прикладне мистецтво
ЄА Антонович, РВ Захарчук-Чугай, МЄ Станкевич
Світ, 1992
2001992
Педагогические основы физического воспитания
АА Тер-Ованесян
М.: Физкультура и спорт, 111-119, 1978
1881978
Основы методики физического воспитания школьников
БН Минаев, БМ Шиян
М.: Просвещение, 103-110, 1989
1561989
Підготовка викладачів вищої школи: інформаційні технології у педагогічній діяльності: навч.-метод. посіб.
ТІ Коваль, СО Сисоєва, ЛП Сущенко
К.: Вид. центр КНЛУ 380, 2009
1552009
Теоретико-методологічні засади професійної підготовки майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту у вищих навчальних закладах
ЛП Сущенко
Київ (Sushchenko, LP (2003). Theoretical and methodological principles of …, 2003
1372003
Вступ до спеціальностей галузі" Фізичне виховання і спорт": програма навч. дисципліни для вищ. закл. освіти
М Герцик
1242001
Теоретико-методичні основи підготовки вчителів фізичного виховання в педагогічних навчальних закладах
БМ Шиян
атореферат дис. док. пед. наук: спец 13 (04), 1997
1191997
Теорія фізичного виховання
БМ Шиян, ВГ Папуша, ЄН Приступа
Львів: ЛОНМІО, 1996
1191996
Фізичне виховання студентів з низьким рівнем фізичної підготовленості
ІР Боднар
Волинський держ. ун-т ім. Л. УкраЇнки.-Луцьк, 2000
1052000
Методика викладання спортивно-педагогічних дисциплін у вищих навчальних закладах фізичного виховання і спорту: Навчальний посібник
БМ Шиян, ВГ Папуша
Харків:«ОВС 208, 2005
982005
Професійно-прикладні основи формування здорового способу життя студентів вищих навчальних закладів економічного профілю
НН Завидівська
Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 2002
952002
Традиції української національної фізичної культури
ЄН Приступа, ВС Пилат
Троян, 1991
841991
Соціальні технології культивування здорового способу життя людини
ЛП Сущенко
Запоріжжя: ЗДУ, 27, 1999
711999
Народна фізична культура українців
Є Приступа
Видав. центр ЛНУ ім. І. Франка, 1995
651995
От игры к спорту
ГА Васильков, ВГ Васильков
М.: Физкультура и спорт, 1985
611985
Biomechanical analysis of starting techniques in swimming
VM Zatsiorsky, NM Chaplinsky
611979
Методика фізичного виховання школярів
БМ Шиян
Львів: ЛОНМІО, 53-114, 1996
601996
Українська народна вишивка. Західні області УРСР
РВ Захарчук-Чугай
К.: Наукова думка, 1988
581988
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20