Сахелашвили Манана Ивановна
Сахелашвили Манана Ивановна
професор кафедри фтизіатрії і пульмонології ЛНМУ ім. Данила Галицького
Підтверджена електронна адреса в meduniv.lviv.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Комплексное влияние химио-и озонотерапии на иммунный статус больных деструктивным туберкулезом легких
ИЛ Платонова, ГА Иванов, ЕИ Писаренко, МБ Пурская, ГВ Щурко, ...
Туберкулез и болезни легких 85 (2), 20-23, 2008
142008
Туберкульоз і вагітність
ММ Савула, МІ Сахелашвілі, ЮІ Сливка
Тернопіль: ТДМУ, 2007
122007
Туберкульоз вагітних: перебіг, лікування
ММ Савула, МІ Сахелашвілі
Укр. пульмонол. ж, 60-62, 2004
122004
Частота хіміорезистентного туберкульозу і ефективність його лікування у вагітних жінок
ММ Савула, МІ Сахелашвілі
Практична медицина.–2005.–Т. ХІ, 41-43, 2005
92005
Особливості імунітету у хворих на туберкульоз легень в сучасних умовах епідемії туберкульозу
ІЛ Платонова, ОА Ткач, МІ Сахелашвілі, НЄ Лаповець, МБ Пурська, ...
Інфекційні хвороби, 2010
62010
Туберкульоз і материнство
ММ Савула, МІ Сахелашвілі, ЮІ Сливка
Укр. пульмонологічний ж, 14-16, 2008
52008
ТУБЕРКУЛЬОЗ РІЗНИХ ВІКОВИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ В УМОВАХ ЕШДЕМІЇ ЗА ДАНИМИ ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНИХ І КЛІНІКО-ЛАБОРАТОРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ІГ Ільницький, ОП Костик, МІ Сахелашвілі, ОО Тарасюк, МЛ Павленко, ...
Інфекційні хвороби, 2005
52005
Структура и течение химиорезистентного туб еркулеза у д етей и подро стков
МИ Сахелашвили, ТМ Балита
Туберкулез и болезни легких, 33-36, 2010
42010
Ефективність застосування актовегіну та імунофану в комплексній терапії хворих на хіміорезистентний туберкульоз
МІ Сахелашвілі, ІЛ Платонова, ТМ Балита, ГД Штибель
Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція, 47-52, 2015
32015
Оценка эффективности антимикобактериальной терапии у больных туберкулезом легких по показателям иммунологических исследований
ИЛ Платонова, ЕА Ткач, МИ Сахелашвили, ГВ Щурко, НЕ Лаповец, ...
Туберкулез, легочные болезни, ВИЧ-инфекция, 021-025, 2011
32011
Сравнительная оценка информативности быстрого теста" Serochek MBT" для определения антител к микобактериям туберкулеза и туберкулиновой пробы Манту у взрослых
ИЛ Платонова, МИ Сахелашвили
Туберкулез и болезни легких 84 (8), 10-13, 2007
22007
Епідеміологічні аспекти мультирезистентного і з розширеною резистентністю туберкульозу у дорослих
МІ Сахелашвілі, ІЛ Платонова, ЛМ Рак, ГД Штибель
Український пульмонологічний журнал, 13-16, 2017
12017
Актуальні питання хіміорезистентного туберкульозу у вагітних
МІ Сахелашвілі, ММ Савула, ІЛ Платонова, ТВ Луцишин, ...
Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція, 41-45, 2016
12016
Частота і характер захворюваності на туберкульоз серед дітей та підлітків із осередків туберкульозної інфекції
МІ Сахелашвілі, ТМ Балита, ІЛ Платонова
Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція, 99-105, 2012
12012
Особливості перебігу туберкульозу у дітей та підлітків із контакту
ТМ Балита
Практична медицина, 12-20, 2012
12012
Особенности течения ВИЧ-ассоциированного туберкулеза у беременных
МИ Сахелашвили, ММ Савула, ТВ Буртняк, НС Майовецкая, ...
Туберкулез, легочные болезни, ВИЧ-инфекция, 064-067, 2010
12010
Особливості епідеміології та перебігу туберкульозу в західному регіоні України
ІГ Ільницький, ОП Костик, МІ Сахелашвілі, МЛ Павленко, УБ Чуловська, ...
Укр. пульмонол. журн, 8-11, 2005
12005
Влияние нарушений неспецифического и системного клеточного ответа на эффективность химиотерапии мультирезистентного туберкулеза легких
ИЛ Платонова, МИ Сахелашвили, НЕ Лаповец, ЕА Ткач, ГВ Щурко
Туберкулез, легочные болезни, ВИЧ-инфекция, 14-19, 2019
2019
Бібліографічний покажчик
Я Ганіткевич
Видавництво «ПАІС», Львів, 2018
2018
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННО-ЧУВСТВИТЕЛЬНОГО И ЛЕКАРСТВЕННО-УСТОЙЧИВОГО ТУБЕРКУЛЕЗА У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН
МИ Сахелашвили, ОИ Сахелашвили-Биль
Туберкулез и социально-значимые заболевания, 49-50, 2017
2017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20