Follow
Петро Вишнівський (П.С. Вишнівський, П.С. Вишневский, P. Vyshnivskyi)
Петро Вишнівський (П.С. Вишнівський, П.С. Вишневский, P. Vyshnivskyi)
Verified email at nubip.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Наукові основи агропромислового виробництва в зоні Степу України
МВ Зубець
К.: Аграрна наука, 325-326, 2004
792004
Значення зернових бобових культур та напрямки інтенсифікації їх виробництва
ГАВ Камінський В.Ф., Вишнівський П.С., Дворецька С.П.
Селекція та насінництво., Міжвідомч. наук тем.. зб., 14-22, 2005
412005
Наукові основи агропромислового виробництва в зоні Лісостепу України
МВ Зубця
Аграрна наука, 2010
37*2010
Технологія вирощування і захисту ріпаку
МП Секун, ОМ Лапа, ІЛ Марков, СВ Ретьман, ВС Журавський
К.: ТОВ „Глобус-Принт, 2008
372008
Науковi основи агропромислового виробництва в зонi Лiсостепу України
К.: Логос, 2004
31*2004
Степу України/Редкол.: МВ Зубець (голова) та ін
Н основи агропромислового виробництва в Зоні
К.: Логос,–2004.–884 с, 2004
182004
Загальні особливості вирощування ріпаку ярого
ГГР П.С. Вишнівський
Агроном, 77-79, 2005
17*2005
Вплив хлормекватхлориду на продуктивність та якість продукції озимого ріпаку
ВВ Рогач
Вінниця, 2011
162011
Особливості проведення досліджень з хрестоцвітими олійними культурами
ВФ Сайко
К.:“Інститут землеробства НААН, 2011
162011
Хрестоцвіті блішки, ріпаковий квіткоїд на ріпаку яром у й гірчиці у Східном у Лісостеп у України
МД Євтушенко, СВ Станкевич, ВВ Вільна
Харків «Майдан», 2014
132014
Науковi основи агропромислового виробництва в зонi Степу України
МВ Зубець
Логос, 2004
122004
Сучасні системи землеробства і технології вирощування сільськогосподарських культур
ЗВФ Камінського
ВП «Едельвейс», 2012
112012
Ефективність вирощування ріпака
ПС Вишнівський
Економіка АПК, 101-104, 2002
102002
Пути повышения производства озимого и ярового рапса в Лесостепи Украины
ИНС П. С. Вишневский
Рапс: масло, белок, биодизель, 35-41, 2006
9*2006
Рекомендації з вирощування ріпаку ярого та гірчиці білої
ВПС Сайко В.Ф., Камінський В.Ф.
Колообіг, 2005
9*2005
Produktyvnist soi zalezhno vid elementiv tekhnolohii vyroshchuvannia v umovakh Pravoberezhnoho Lisostepu Ukrainy.[Soybean productivity depending on the elements of cultivation …
PS Vyshnivskyi, OV Furman
Roslynnytstvo ta gruntoznavstvo 11 (1), 13-22, 2020
82020
Еколого-економічне обґрунтування виробництва та використання моторного палива на основі ріпакової олії для виробників сільськогосподарської продукції
ІП Масло, МІ Вірьовка, МВ Калінчик, ПС Вишнівський
Економіка АПК, 30-33, 2004
82004
Ріпак і його фітосанітарні властивості
ОЗ В. Патика
Bulletin of Agricultural Science 93 (7), 22-26, 2015
72015
Вплив системи удобрення на формування продуктивності льону олійного
ЮС Вишнівська
Вісник аграрної науки, 77-78, 2012
72012
Вплив факторів інтенсифікації на ріст, розвиток та продуктивність сої
ПСВ Камінський В.Ф.
Зб. наук. праць ННЦ «Інститут землеробства УААН», 51-55, 2008
72008
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20