Тетяна Яворська
Тетяна Яворська
професор економіки, Львівський національний університет імені Івана Франка
Підтверджена електронна адреса в econom.lnu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Страхові послуги: навч. посіб.
ТВ Яворська
К.: Знання, 2008
872008
Державне регулювання страхового підприємництва в Україні: монографія
ТВ Яворська
Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012
112012
Сутність, види та функції страхових інвестицій
ТВ Яворська
Економіка і регіон, 192-194, 2009
72009
Інтелектуальна безпека України: сутність і суб'єкти гарантування
ТВ Яворська, ІО Ревак
Стратегічні пріоритети, 125-134, 2015
52015
Розроблення державної системи економічної безпеки страхових підприємницьких структур в Україні
ТВ Яворська
Бізнес Інформ, 30-35, 2013
52013
Понятійно-категоріальний апарат теорії державного регулювання страхового підприємництва
ТВ Яворська
Видавництво УжНУ «Говерла», 2010
52010
Концептуальні положення гарантування безпеки страхових компаній в Україні
ТВ Яворська
Глобальні та національні проблеми економіки.—2015.—Вип 4, 668-673, 2015
42015
Структура, критерії та рівні сформованості самоосвітньої компетентності у майбутніх фахівців економічної галузі
ТМ Яворська
Професійна освіта: проблеми і перспективи, 56-61, 2014
32014
Саморегулювання у страховому підприємництві України
ТВ Яворська
Формування ринкових відносин в Україні, 106-109, 2012
32012
Податкове регулювання підприємницької діяльності страхових структур: зарубіжний досвід та Україна
ТВ Яворська
Науковий вісник НЛТУ України 17 (2), 2007
32007
Системно-структурний аналіз страхової інвестиційної діяльності в Україні
ТВ Яворська
Дніпропетровська державна фінансова академія, 2016
22016
Особенности финансового мониторинга страховых компаний в Украине
Я Татьяна, Ч Людмила
Вестник КазЭУ, 91-99, 2014
22014
Конкурентне регулювання страхового підприємництва України
ТВ Яворська
Актуальні проблеми економіки, 115-122, 2013
22013
РЕГУЛЯТИВНА ПОЛІТКА ДЕРЖАВНОЇ КОМІСІЇ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ У СТРАХОВІЙ СФЕРІ
ТВ Яворська
22010
Особливості правового регулювання страхового бізнесу в Україні та країнах ЄС
РС Корнійович, ЯТ Василівна
Науковий вісник : зб. наук.-техн. праць., 216-222, 2009
2*2009
Державне регулювання страхового підприємництва в європейських країнах та адаптація його використання в Україні
ТВ Яворська
Європейські перспективи, 5-11, 2015
12015
Стратегія державного регулювання страхового підприємництва в Україні–відповідь на сучасні виклики та загрози
ТВ Яворська
Бізнес Інформ, 296-301, 2015
12015
ТЕОРІЯ СТРАХУВАННЯ: ЕВОЛЮЦІЯ ПОГЛЯДІВ ТА СУЧАСНЕ РОЗУМІННЯ.(THEORY OF INSURANCE: EVOLUTION OF VIEWS AND MODERN UNDERSTANDING.)
Т Яворська
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Се-рія …, 2014
12014
Адміністративні інструменти державного регулювання страхового підприємництва України
ТВ Яворська
Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету …, 2011
12011
Організаційно-правові форми страхового підприємництва
ТВ Яворська
Науковий вісник НЛТУ України 17 (6), 2007
12007
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20