Підписатись
Лялюк Олексій Юрійович, Лялюк Алексей Юрьевич, Lialiuk Oleksii Yuriyevich
Лялюк Олексій Юрійович, Лялюк Алексей Юрьевич, Lialiuk Oleksii Yuriyevich
Підтверджена електронна адреса в nlu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Державне будiвництво i мiсцеве самоврядування в Українi: пiдручник та iн.; за ред. СГ Серьогiної.-2-ге вид., переробл. та допов
II Бодрова, СВ Болдир, ВО Величко
332*2013
Основи організації і діяльності місцевих рад в Україні
ОЮ Лялюк
монографія/ОЮ Лялюк.–Х.: Право, 2008
212008
Перспективи розвитку територіальної основи місцевого самоврядування в період реформування територіального устрою в Україні
О Лялюк
Підприємство, господарство і право, 74-76, 2006
112006
Конституційно-правовий статус автономних утворень в зарубіжних країнах
О Лялюк
Право України, 242-250, 2013
82013
Деякі питання взаємовідносин органів та посадових осіб місцевого самоврядування з органами внутрішніх справ, прокуратури, Служби безпеки, судовими органами та органами юстиції
ОЮ Лялюк
Державне будівництво та місцеве самоврядування, 61-74, 2016
72016
Територіальна організація публічної влади в Україні як конституційно-правова категорія
ОЮ Лялюк
Теорія і практика правознавства, 2014
62014
Територіальні органи центральних органів виконавчої влади в системі територіальної організації влади в Україні
ОЮ Лялюк
Державне будівництво та місцеве самоврядування, 28-39, 2015
52015
Експерименти у практиці державного будівництва: проблеми правового регулювання
ОЮ Лялюк
Національний університет" Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2009
52009
Сучасні проблеми правової основи організації та діяльності місцевих рад
О Лялюк
Підприємництво, господарство і право, 62-65, 2006
52006
Public Administration as One of the Forms for Exercising State Power
SH Serohina, OM Mykolenko, V Seliukov, O Lialiuk
32021
Правове регулювання та практика імплементації законодавства з питань партисипативної демократії в європейських країнах
ОЮ Лялюк
Державне будівництво та місцеве самоврядування, 73-89, 2017
32017
Проблемні питання перерозподілу компетенції в системі органів публічної влади на місцях
ОЮ Лялюк
Проблеми законності, 40-47, 2012
32012
Муніципальне право України як галузь права
ОЮ Лялюк
Проблеми законності: акад. зб. наук. пр./відп. ред. ВЯ Тацій, 37-46, 2010
32010
Зарубіжний досвід запровадження інституту префекта та його значення для України
ОЮ Лялюк, ІВ Петренко
Проблеми законності, 26-35, 2020
22020
Особливості територіальної організації публічної влади в містах із спеціальним статусом
ОЮ Лялюк
Theory and practice of jurisprudence 2 (6), 29-29, 2014
22014
Правовое регулирование вопросов территориальной организации власти в Украине
АЮ Лялюк
Проблеми законності, 60-68, 2012
22012
Проблеми розмежування повноважень у системі місцевого самоврядування країн Європейського Союзу
ОЮ Лялюк
АПН України, НЮАУ імені Ярослава Мудрого, 88-90, 2008
22008
Challenges for local authorities: the politics and practice of financial management in the way for substainable development
V Teremetskyi, V Velychko, O Lialiuk, I Gutsul, S Smereka, V Sidliar
12021
Проблемные вопросы системно-структурной организации власти Автономной Республики Крым
АЮ Лялюк
Проблемы законности, 82-93, 2013
12013
Проблемные вопросы перераспределения компетенции в системе органов публичной власти на местах
ОЮ Лялюк
Проблемы законности, 44-52, 2012
12012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20