Марія Романівна Паньків (Mariia Pankiv)
Марія Романівна Паньків (Mariia Pankiv)
Ternopil Ivan Puluj National Technical University Тернопільський національний технічний університет
Verified email at tntu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Конструктивно-технологічні принципи адаптованого застосування коренезбиральних машин
ВМ Барановський, МР Паньків
ВМ Барановський, МР Паньків, 192-198, 2004
16*2004
Аналіз тенденцій розвитку робочих органів для сепарації вороху коренеплодів
ВЮ Рамш, ВМ Барановський, МР Паньків, ГА Герасимчук
Наукові нотатки, 298-305, 2011
122011
Аналіз процесу роботи доочисних пристроїв коренезбиральних машин
М Паньків
Вісник Тернопільського держ. техн. ун–у.–Тернопіль: ТДТУ 12 (1), 76-81, 2007
92007
Metodolohichni ta konstruktyvnotekhnolohichni aspekty rozrobky adaptovanykh korenezbyralnykh mashyn
VM Baranovskyi, MI Pidhurskyi, MR Pankiv
Naukovyi zhurnal. Visnyk TNTU 2 (74), 106-113, 2014
72014
Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів гвинтовоеліпсного очисника коренезбиральних машин: дис... кандидата техн. наук: 05.05. 11/Паньків Марія Романівна
МР Паньків
Тернопіль.–2003.–203с, 2003
72003
Experimental research of stripping the leaves from root crops
V Baranovsky, N Dubchak, M Pankiv
Acta technologica agriculturae 20 (3), 69-73, 2017
62017
Розробка та аналіз роботи машин для енергоощадних технологій збирання коренебульбоплодів
РБ Гевко, СВ Синій, МР Паньків, МЯ Варголяк
62014
Очисна система вороху коренеплодів
ВМ Барановський, НА Дубчак, ОФ Олійник, МР Паньків, ...
62007
Методологічні та конструктивно-технологічні аспекти розроблення адаптованих коренезбиральних машин
В Барановський, М Підгурський, М Паньків
Вісник Тернопільського національного технічного університету, 106-113, 2014
52014
Analiz protsesu roboty doochysnykh prystroiv korenezbyralnykh mashyn [Analysis of the process of operation of the cleaning devices of root harvesting machines]
VM Baranovsky, NA Dubchak, MR Pankiv
Visnyk TDTU [Bulletin of TNTU] 12 (1), 76-81, 2007
52007
Основи розробки адаптованих транспортно-технологічних систем коренезбиральних машин
ВМ Барановський, МІ Підгурський, МР Паньків, ВВ Теслюк, ...
ТНТУ імені Івана Пулюя, 2014
32014
Визначення кінематичних і технологічних параметрів кулачкових транспортно-технологічних систем машин
М Пилипець, ІБ Гевко, М Паньків
Вісник Тернопільського державного технічного університету, 2000
32000
Розробка конструктивно-технологічної схеми удосконаленої гичкозбиральної машини
ІМ Сторожук, ВР Паньків
Наукові нотатки, 191-195, 2015
22015
Результати експериментальних досліджень очисної системи вороху коренеплодів
МР Паньків, Н Дубчак, В Барановський
Вісник Тернопільського державного технічного університету 13 (1), 93-98, 2008
22008
Експериментальні дослідження сепарації вороху коренеплодів кулачково-вальцьовим очисником
МР Паньків, ІБ Гевко
Національний аграрний університет, 2002
22002
Дослідження оптимальних режимів точіння інструментами з надтвердих матеріалів
МР Паньків, ОВ Гнот
Збірник тез доповідей Ⅶ Міжнародної науково-технічної конференції молодих…, 2018
12018
Дослідження динамічних характеристик процесу точіння
МР Паньків, С Семенчук
Збірник тез доповідей Ⅵ Міжнародної науково-технічної конференції молодих…, 2017
12017
Chicory root crops combined harvester
VM Baranovsky, OJ Skalsky, MR Pankiv, A Pastushenko
12017
Investigation of the structural model of adapted machine for harvesting root crops
VM Baranovsky, MR Pankiv, T V.V.
Innovative solutions in modern science. – Dubai : 8 (№ 8), pp. 70–80, 2016
12016
Investigation of the structural model of adapted machine for harvesting root crops
М Паньків
Зб. тез V всеукраїнської наук.-практ. конф. Інноваційні технології в АПК…, 2015
1*2015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20