Кривицька Н.Ю.
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Механізм управління інноваційною діяльністю освітніх організацій
НЮ Кривицька
ступ. канд. техн. наук.: спец. 08.00. 01 “Економічна теорія та історія …, 2006
132006
Інноваційний потенціал підприємства та розвиток його складових у посткризовий період
ВЄ Командровська, НЮ Кривицька, КІ Домашевська
Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка, 148-152, 2014
82014
Концепція управління вищим закладом освіти як інноваційним центром
НЮ Кривицька
Економіка, менеджмент, бізнес: зб. наук. пр../[ред.. кол. Кривуца ВГ …, 2010
42010
Інформаційно-методичні проблеми документального супровіду транскордонних інтермодальних перевезень
НЮ Кривицька, БГ Шонія
Проблеми підвищення ефективності інфраструктури, 104-110, 2014
22014
Системный анализ и многокритериальная оценка экономической деятельности предприятия
НЮ Кривицкая, ЛН Скачек, АВ Титов, ВА Хорошко
ІІ Вісник ДУІКТ, т_4, М93, 2006
22006
Ефективність управління зовнішньо-економічною комерційною діяльністю ринку зернових
НЮ Кривицька, ІВ Степаник
URL:< http:/jrnl. nau. edu. ua, 0
2
Стратегiя диверсифiкацiї виробничо-господарської дiяльностi сiльськогосподарських пiдприємств, с. 2
НЮ Кривицька, АС Громова
2
СТРАТЕГІЯ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
НЮ Кривицька, АС Громова
Проблеми підвищення ефективності інфраструктури 31 (31), 0
1
Навчально-методичний комплекс з дисципліни" Антикризове управління бізнесом"
ОП Овсак
Национальний авіаційний університет, 2019
2019
Навчально-методичний комплекс з дисципліни" Управління біржовою діяльністю"
НЮ Кривицька
Національний авіаційний університет, 2019
2019
Овсак ОП
НЮ Кривицька
СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ В ЕКОНОМІЦІ, 99, 2019
2019
Складники антикризового управління підприємницькою структурою
ОП Овсак, НЮ Кривицька, ІА Савицька
Проблеми системного підходу в економіці, 99-103, 2019
2019
Сутність та складники комерційної діяльності хендлінгової компанії
ОП Овсак, НЮ Кривицька, КБ Могімі
Причорноморські економічні студії, 145-150, 2018
2018
Навчально-методичний комплекс дисципліни «Економіка і менеджмент підприємства»
ОД Онопрієнко, ОД Оноприенко, НЮ Кривицька, НЮ Кривицкая
Національний Авіаційний Університет, 2018
2018
Інтеграційні процеси підприємств України: визначення, види та напрями
КВЄ Кривицька Н. Ю.
Причорноморські економічні студії, 131—134, 2017
2017
Обґрунтування вертикальної інтеграції підприємств в сучасних умовах господарювання
АВВ Кривицька Н.Ю.
Глобальні та національні проблеми економіки, 395-397, 2016
2016
Мотивація співробітників наукомістких підприємств до підвищення кваліфікації
НЮ Кривицька, НЮ Кривицкая, МС Пімжина, МС Пимжина
2016
ÈÍÍÎÂÀÖÈÎÍÍЫЙ пÎÒÅÍÖÈÀË пÐÅÄпÐÈяÒÈя È ÐÀзÂÈÒÈÅ ÅÃÎ ÑÎÑÒÀÂËяЮЩÈХ Â пÎÑÒÊÐÈзÈÑÍЫЙ пÅÐÈÎÄ
ВЕ Командровская, НЮ Кривицкая, КИ Домашевская
2014
Економіко-математичні задачі при плануванні ланцюга постачань
ФА Шарифов, НЮ Кривицька
Економіка. Менеджмент. Бізнес, 68-76, 2014
2014
РОЛЬ ДОСТОВІРНОСТІ ІНФОРМАЦІЇ В УПРАВЛІННІ ФІНАНСОВО-БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ
ОС Щербата, НЮ Кривицька
«Світ книги», 2012, 2012
2012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20