Подписаться
Барановська Тетяна Василівна / Baranovska T
Барановська Тетяна Василівна / Baranovska T
доцент кафедри економічної безпеки, публічного управління та адміністрування, ЖДТУ
Подтвержден адрес электронной почты в домене ztu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Бухгалтерський фінансовий облік: підручник для студентів спеціальності “Облік і аудит” вищих навчальних закладів.
ФФ Бутинець, ЛВ Чижевська, ОВ Олійник, ІВ Жиглей, ВВ Євдокимов, ...
Житомир: ПП «Рута 912, 2009
7162009
Облікова політика підприємств в Україні: теорія і практика
ТВ Барановська
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук, 2005
1832005
Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті
ФФ Бутинець, ММ Александрова, ТВ Барановська, ГА Буравков, ...
Житомирський державний технологічний університет, 2004
682004
Ekonomichnyj analiz [Eco nomic analysis]
F Butynets, O Oliinyk, I Zamula, K Romanchuk, T Baranovska
PP" Ruta", Zhytomyr, Ukraine, 2003
55*2003
Bukhhalterskyi finansovyi oblik
F Butynets, O Oliinyk, I Zamula, K Romanchuk, T Baranovska
Zhytomyr: Ruta, 2009
512009
Облікова політика: рівні, суб’єкти, складові
ТВ Барановська
Вісник ЖДТУ. Економічні науки, 25, 2003
442003
Bukhhalterskyi slovnyk [Accounting Dictionary]
F Butynets, O Oliinyk, N Vygovska, L Chyzhevska, O Petruk, T Baranovska
Zhytomyr: Ruta, 2001
322001
Сутність аналітичних процедур в аудиті через призму економічного аналізу
ТВ Барановська
«Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування, 11-16, 2010
282010
Ekonomichnyy analiz
F Butynets, O Oliinyk, I Zamula, K Romanchuk, T Baranovska
Zhytomyr: PP Ruta, 2003
282003
Облiкова полiтика пiдприємств в Українi: теорiя i практика
ТВ Барановська
222005
Облікова політика підприємства в системі регулювання бухгалтерським обліком
ОМ Петрук, ТВ Барановська
Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу …, 2005
182005
Використання облікової політики при здійсненні внутрішнього контролю
ТВ Барановська
Науковий журнал. Вісник технологічного університету Поділля. Економічні …, 2003
152003
Экономический анализ и контроль: определение взаимосвязей и границ взаимопроникновения
ТВ Барановская
Экономический анализ: теория и практика, 57-64, 2012
102012
Облікова політика в Україні: теоретичні засади формування та практика застосування
ІА Білоусова, ТВ Барановська
Житомир: ЖДТУ, 2003
92003
Ідентифікація об’єктів соціальної складової звітності сталого розвитку
ТВ Барановська, АП Дикий, ОМ Баришнікова
Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, 3-14, 2017
82017
Облiкова полiтика пiдприємств в Українi: теорiя i практика: дис.… канд. екон. наук: 08.06. 04/Тетяна Василiвна Барановська.-Житомир, 2004.-252 с
ТВ Барановська
82004
Актуальність наукових досліджень з питань облікової політики/Барановська ТВ
ТВ Барановська
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Наука і освіта 25, 3-5, 2003
82003
Вплив факторів на облікову політику
ТВ Барановська
Вісник ЖІТІ. Економічні науки, 207-211, 2002
82002
Витрати підприємств як об’єкт облікової політики: організаційно-методичні положення
ОВ Олійник, ТВ Барановська
ЖДТУ, 2015
62015
Облiкова полiтика пiдприємства в системi регулювання бухгалтерським облiком
ОМ Петрук, ТВ Барановська
62005
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20