Барановська Тетяна Василівна / Baranovska T
Барановська Тетяна Василівна / Baranovska T
доцент кафедри економічної безпеки, публічного управління та адміністрування, ЖДТУ
Подтвержден адрес электронной почты в домене ztu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Бухгалтерський фінансовий облік: підручник для студентів спеціальності “Облік і аудит” вищих навчальних закладів.
ФФ Бутинець, ЛВ Чижевська, ОВ Олійник, ІВ Жиглей, ВВ Євдокимов, ...
Житомир: ПП «Рута 912, 2009
5502009
Економічний аналіз
ФФ Бутинець, ЄВ Мних, ОВ Олійник, ТВ Барановська, та ін
навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів/ФФ Бутинець …, 2003
1602003
Облікова політика підприємств в Україні: теорія і практика
ТВ Барановська
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук, 2005
1542005
Бухгалтерський словник
Ф Бутинець, Н Виговська, Л Чижевська, І Жиглей, О Олійник, ...
Житомир: ПП “Рута, 2001
1072001
Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті
ФФ Бутинець, ММ Александрова, ТВ Барановська, ГА Буравков, ...
Житомирський державний технологічний університет, 2004
52*2004
Bukhhalterskyi finansovyi oblik
F Butynets, O Oliinyk, I Zamula, K Romanchuk, T Baranovska
Zhytomyr: Ruta, 2009
492009
Ekonomichnyj analiz [Eco nomic analysis]
F Butynets, O Oliinyk, I Zamula, K Romanchuk, T Baranovska
PP" Ruta", Zhytomyr, Ukraine, 2003
46*2003
Bukhhalters' kyy finansovyy oblik [The accounting of financial accounting]
F Butynets, O Oliinyk, I Zamula, K Romanchuk, T Baranovska
Zhytomyr: PP «Ruta»[in Ukrainian], 2009
342009
Облікова політика: рівні, суб’єкти, складові
ТВ Барановська
Вісник ЖДТУ. Економічні науки, 25, 2003
302003
Сутність аналітичних процедур в аудиті через призму економічного аналізу
ТВ Барановська
«Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування, 11-16, 2010
242010
Ekonomichnyy analiz
F Butynets, O Oliinyk, I Zamula, K Romanchuk, T Baranovska
Zhytomyr: PP Ruta, 2003
242003
Облiкова полiтика пiдприємств в Українi: теорiя i практика
ТВ Барановська
212005
Bukhhalterskyi slovnyk [Accounting Dictionary]
F Butynets, O Oliinyk, N Vygovska, L Chyzhevska, O Petruk, T Baranovska
Zhytomyr: Ruta, 2001
192001
Використання облікової політики при здійсненні внутрішнього контролю
ТВ Барановська
Вісник Технологічного університету Поділля/Економічні науки.–Ч 2, 2003
142003
Облікова політика підприємства в системі регулювання бухгалтерським обліком
ОМ Петрук, ТВ Барановська
Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу …, 2005
132005
Облiкова полiтика пiдприємств в Українi: теорiя i практика: дис.… канд. екон. наук: 08.06. 04/Тетяна Василiвна Барановська.-Житомир, 2004.-252 с
ТВ Барановська
82004
Ідентифікація об’єктів соціальної складової звітності сталого розвитку
ТВ Барановська, АП Дикий, ОМ Баришнікова
Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, 3-14, 2017
62017
Облiкова полiтика пiдприємства в системi регулювання бухгалтерським облiком
ОМ Петрук, ТВ Барановська
62005
Актуальність наукових досліджень з питань облікової політики/Барановська ТВ
ТВ Барановська
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Наука і освіта 25, 3-5, 2003
62003
Вплив факторів на облікову політику
ТВ Барановська
Вісник ЖІТІ. Економічні науки, 207-211, 2002
62002
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20