Анжелика Стахова
Анжелика Стахова
Підтверджена електронна адреса в nau.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Modelling of acoustic emission signals at friction of materials’ surface layers
S Filonenko, V Stadnychenko, A Stakhova
Aviation 12 (3), 87-94, 2008
332008
Definition of contact stress in friction units on the basis of the acoustic emission method
S Filonenko, V Stadnychenko, A Stakhova
Aviation 13 (3), 72-77, 2009
242009
Modeling of the acoustic emission signals for the case of material’s surface layers distraction in the process of friction
SF Filonenko, АP Stakhova, TN Kositskaya
Proceedings of the National aviation university 2, 24-28, 2008
242008
Моделі сигналів акустичної емісії при руйнуванні поверхневих шарів пар тертя
ВП Бабак, СФ Філоненко, ВМ Стадниченко, АП Стахова
Проблеми тертя та зношування.—2007.—Вип 47, 1-8, 2007
142007
Моделирование сигналов акустической эмиссии при изменении объема материала, вступившего в пластическую деформацию
СФ Филоненко, АП Стахова, ВГ Кравченко
Технологические системы, 41, 2008
92008
Моделирование сигналов акустической эмиссии при переходе от стадии нормального к стадии катастрофического изнашивания
СФ Филоненко, АП Стахова
Технологические системы, 40, 2007
52007
Моделювання апаратури ІВС для реєстрації неперервної акустичної емісії
ТВ Німченко, АП Стахова
Електроніка та системи управління, 14, 2007
52007
Моделювання апаратури ІВС для реєстрації неперервної акустичної емісії
АПС Т. В. Німченко
Електроніка та системи управління 4, 112–115, 2007
52007
Система неруйнівного контролю методом акустичної емісії для статичних та динамічних видів випробувань
АП Стахова
42015
Сучасні апаратні та програмні засоби для дослідження сигналів акустичної емісії
АПС Т. В. Німченко
Наука і молодь. Прикладна серія: збірник наукових праць, 84–87, 2009
42009
Результати моделювання сигналів акустичної емісії при руйнуванні поверхневих шарів матеріалів з протіканням пластичної деформації
АП Стахова
Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах, 41-43, 2016
32016
Акусто-эмиссионная система с раздельной реализацией процедур кратковременных и длительных испытаний для исследования процессов трения
АП Стахова
ІФНТУНГ, 2015
32015
Проведення теоретичних і експериментальних досліджень для встановлення закономірностей зміни акусто-емісійного випромінення
АП Стахова
Наукоємні технології: наук.-техн. конф, 15-19, 2011
32011
Інформаційно-вимірювальна система для визначення інформативних параметрів методом акустичної емісії
АП Стахова
Збірник наукових праць Одеської державної академії технічного регулювання та …, 2016
22016
Modeling of acoustic emission signals at the amount of material that came in plastic deformation
SF Filonenko, AP Stakhova, VG Kravchenko
Technological systems, 41, 2008
22008
The acoustic emission signals modelling at friction of materials’ surface layers
VP Babak, SF Filonenko, VM Stadnychenko, AP Stakhova
Wear (London, UK).–in printing, 0
2
Structure Construction of Acoustic Emission System for Diagnostic of Friction Clusters
A Stakhova, V Kvasnikov
2018 IEEE 13th International Scientific and Technical Conference on Computer …, 2018
2018
УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМОЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ТОЧНОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ АВИАДЕТАЛЕЙ
V Kvasnikov, O OSMOLOVSKYI, A Stakhova
21th Conference for Lithuanian Junior Researchers" Science-Future of …, 2018
2018
Моделювання системи діагностики композиційних матеріалів на основі імпедансного методу
АП Стахова, ПЛ Ігнатенко
Чернігів: ЧНТУ, 2018
2018
Some Aspects of Acoustic Emission at Machining Composite Materials
SF Filonenko, AP Stakhova
Electronics and control systems., 72-79, 2018
2018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20