Підписатись
Довбаш Надія Іванівна
Довбаш Надія Іванівна
Інші іменаДовбаш Надежда Ивановна, Dovbash Nadiia Ivanivna, Довбаш Н.І.
Національний науковий центр «Інститут землеробства Національної академії аграрних наук України
Підтверджена електронна адреса в zemlerobstvo.com
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Індукція флуоресценції хлорофілу в листках кукурудзи за умов забруднення важкими металами
СГ Корсун, ВВ Груша, НІ Довбаш
Агроекологічний журнал, 36-42, 2015
42015
Урожайність та економічна оцінка вирощування кукурудзи на зерно за різного рівня забруднення агроекотопів полютантами
НІ Довбаш, ІІ Клименко, ГВ Давидюк, ЛІ Шкарівська, МА Кущук
32021
Особливості фотосинтетичної діяльності посівів кукурудзи на зерно в умовах забруднення агроекотопів свинцем, кадмієм, цинком
С Корсун, Н Буслаєва, Н Довбаш
Вісник аграрної науки 94 (1), 32-36, 2016
32016
Продуктивність кукурудзи на зерно залежно від накопичення важких металів у ґрунті
СГ Корсун, НІ Довбаш, ІІ Клименко
Агрохімія і ґрунтознавство, 75-80, 2015
32015
Формування листкового апарату гібридів соняшника та ефективність його функціонування за впливу удобрення
ЛА Гарбар, НІ Довбаш, ВВ Венгер
Аграрні інновації, 24-29, 2022
22022
Ефективність удобрення у формуванні продуктивності соняшнику
ЛА Гарбар, У Ліщук, НІ Довбаш, НВ Кнап
Рослинництво та ґрунтознавство 1 (12), 28-38, 2021
22021
Трансформації в агроценозі кукурудзи під впливом важких металів
ДНІ Корсун С.Г.
22018
The ecological expediency of biodestructors «Ekostern» under intensive agriculture
SG Korsun, II Klimenko, АV Davydyuk, NI Dovbash, LI Shkarivskaya
Interdepartmental thematic scientific collection" Agriculture" 1 (92), 69-73, 2017
22017
Екологічна доцільність застосування біодеструктора «Екостерн» в інтенсивному землеробстві
ШЛІ Корсун С.Г., Клименко І. І., Давидюк Г. В., Довбаш Н.І.
Збірник наукових праць Національного наукового центру «Інститут землеробства …, 2017
2*2017
Features of photosynthetic activity of sowings of corn for grain in conditions of pollution with lead, cadmium, and zinc
S Korsun, N Buslaieva, N Dovbash
Вulletin of Agricultural Science 1, 32-36, 2016
22016
Зміна агрохімічних показників родючості ґрунту під впливом забруднення важкими металами
ДНІ Корсун С.Г.
Збірник наукових праць Національного наукового центру «Інститут землеробства …, 2016
22016
Посівні якості насіння кукурудзи, отриманого за різного рівня забрудненості екотопів важкими металами
Н Довбаш
Вісник аграрної науки 93 (8), 71-73, 2015
22015
Вплив антропогенного навантаження на екологічний стан поверхневих вод в агроландшафтах західного регіону України
Г Давидюк, Л Шкарівська, І Клименко, Н Довбаш, М Кущук
Вісник аграрної науки 101 (2), 53-59, 2023
12023
Recycling of siliceous by-products to reduce their impacts on the environment
S Bouabdallah, A Chaib, M Bounouala, N Dovbash, A Benselhoub, ...
Technology Audit and Production Reserves 2 (3(70)), 31-36, 2023
12023
ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ СОЇ ЗА ВПЛИВУ ДІЇ ІНОКУЛЯЦІЇ, УДОБРЕННЯ, СТИМУЛЯТОРІВ РОСТУ
ЛА ГАРБАР, НІ ДОВБАШ, ВВ ВЕНГЕР
Аграрні інновації, 12-17, 2022
12022
Consequences of air pollution on human health and environment in Algeria.
A Benselhoub, KM Benghadab, N Dovbash, T Trirat, I Rouaiguia
Всеукраїнська науково-практична конференція "Екологобезпечні технології в …, 2022
12022
Еколого-агрохімічна оцінка стану агроландшафтів Івано-Франківської області
Г Давидюк, Л Шкарівська, І Клименко, Н Довбаш
Агроекологічний журнал, 81-90, 2022
12022
Якість природних вод в агроланшафтах Лісостепової зони залежно від антропогенного навантаження
ГВ Давидюк, ЛІ Шкарівська, КІ І., ДН І., ОС Дем'янюк
Збалансоване природокористування 3, 109-117, 2020
12020
Залежність біологічної активності ґрунту від забрудненості екотопів важкими металами
СГ Корсун, НІ Довбаш, ВП Оліферчук
Агроекологічний журнал, 56-61, 2016
12016
Analysis of combined processing method of phosphate minerals from the Kef Essenoun deposit
I Attafi, A Idres, Z Mekti, A Bouras, A Benselhoub, FA Merzeg, N Dovbash, ...
Technology audit and production reserves 2 (3 (76)), 2024
2024
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20