Пушкарьова Надія
Пушкарьова Надія
Институт клеточной биологии и генетической инженерии НАНУ
Немає підтвердженої електронної адреси
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Rozrobka sposobiv mikroklonalnoho rozmnozhennia ta vyvchennia vplyvu kultyvuvannia in vitro na biokhimichni vlastyvosti ta henetychnu minlyvist roslyn ridkisnykh vydiv rodu …
NO Pushkarova
Kyiv.[in Ukrainian], 2017
42017
Розробка способів мікроклонального розмноження та вивчення впливу культивування in vitro на біохімічні властивості та генетичну мінливість рослин рідкісних видів роду Crambe …
НО Пушкарьова
Інст. кліт. біол. та генет. інженерії НАН України. К, 2017
42017
Seed surface sterilization efficiency as an important prerequisite in formation of endangered plant species in vitro collections
N Pushkarova, V Belokurova, M Kuchuk
Fact Exp Evol Organis 17, 241-4, 2015
42015
Phylogenetic study of Crambe species with ISSR markers.“
O Lakhneko, N Pushkarova, A Stepanenko, M Kuchuk, B Morgun
VESTNIK” of the South-Kazakhstan state pharmaceutical academy Republican …, 2016
32016
Biotechnological approaches for conservation of the endangered species Crambe koktebelica (Junge) N. Busch and effect of aseptic in vitro cultivation on its biochemical properties
NO Pushkarova, MS Kalista, MA Kharkhota, DB Rakhmetov, MV Kuchuk
Biotechnologia Acta 9 (4), 2016
32016
Ефективність поверхневої стерилізації насіння як важливa умова створення in vitro колекцій рослин, що охороняються
НО Пушкарьова, ВБ Белокурова, МВ Кучук
Фактори експериментальної еволюції організмів 17, 241-244, 2015
32015
Crambe tataria sebeók seeds and plants grown in vitro and in vivo fatty acid composition comparison
NO Pushkarova, MS Kalista, MA Kharkhota, D Rakhmetov, MV Kuchuk
Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences 10 (1), 494-498, 2016
22016
Особливості введення в культуру in vitro деяких рідкісних та зникаючих видів флори України
Н Пушкарьова, В Белокурова
ББК 65.9 (4Укр)-55 Н 34, 71, 2014
22014
Отримання культури рослин in vitro зникаючого виду Crambe steveniana та вивчення впливу асептичних умов культивування на їх біохімічний склад
НО Пушкарьова, МС Каліста, ВБ Белокурова, МВ Кучук
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2016
12016
Поширення рослин-паразитів родів Cuscuta L. та Orobanche L. в Україні
ЮА Красиленко, ІІ Горюнова, СГ Плоховська, ММ Борова, ...
Фактори експериментальної еволюції організмів 25, 60-66, 2019
2019
Вплив асептичних умов культивування на біохімічний склад рослин виду Crambe mitridatis Juz.
NO Pushkarova, TM Kyrpa-Nesmiian, MV Kuchuk
Visnik ukrains' kogo tovaristva genetikiv i selekcioneriv 17 (2), 172-178, 2019
2019
Crambe aspera plants in vitro propagation and its effect on fatty acids and phenolic compounds content and genome stability
NO Pushkarova, OR Lakhneko, BV Morgun, MV Kuchuk, YB Blume, ...
Вiopolymers and Cell, 2019
2019
Влияние размножения in vitro растений вида Crambe aspera на содержание жирных кислот, фенольных соединений и генетическую стабильность.
НА Пушкарёва, ОР Лахнеко, БВ Могрун, НВ Кучук, ЯБ Блюм, АИ Емец
Biopolymers and Cell 35 (2), 118-128, 2019
2019
Вплив розмноження in vitro рослин виду Crambe aspera на вміст жирних кислот, фенольних сполук та генетичну стабільність.
НО Пушкарьова, ОР Лахнеко, БВ Могрун, МВ Кучук, ЯБ Блюм, ...
Biopolymers and Cell 35 (2), 118-128, 2019
2019
Peculiarities of Regeneration and Genetic Variability of Crambe koktebelica and Crambe tataria Plants in vitro
NO Pushkarova, OR Lakhneko, VB Belokurova, BV Morgun, MV Kuchuk
Cytology and Genetics 52 (4), 269-275, 2018
2018
Исследование влияния светодиодного освещения на рост и развитие ряда лекарственных растений в условиях in vitro
ЛГ Лёшина, ОВ Булко, НА Пушкарева, АА Петерсон, НВ Кучук
Фактори експериментальної еволюції організмів, 226-231, 2017
2017
РОЗРОБКА СПОСОБІВ МІКРОКЛОНАЛЬНОГО РОЗМНОЖЕННЯ ТА ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ КУЛЬТИВУВАННЯ IN VITRO НА БІОХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ГЕНЕТИЧНУ МІНЛИВІСТЬ РОСЛИН РІДКІСНИХ ВИДІВ РОДУ CRAMBE …
МВ Кучук
2017
BIOTECHNOLOGIA ACTA
F Can, A Karahan, Z Mustafaeva, B Mamedov, TA Redchuk, ...
2016
ВВЕДЕННЯ В АСЕПТИЧНУ КУЛЬТУРУ ТА ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ МІКРОКЛОНАЛЬНОГО РОЗМНОЖЕННЯ РІДКІСНИХ ВИДІВ CRAMBE KOKTEBELICA (JUNGE) N. BUSCH ТА CRAMBE MITRIDATIS JUZ.
НО Пушкарьова, МВ Кучук
БІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ–2016, 57, 2016
2016
Вивчення деяких біохімічних характеристик видів рослин, що охороняються, в культурі in vitro
НО ПУшКАРьОВА, ВБ Белокурова, МВ КУчУК
Фактори експериментальної еволюції організмів 19, 182-184, 2016
2016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20