Наконечна Юлія Леонідівна / Yuliya Nakonechna / Наконечная Юлия Леонидовна
Наконечна Юлія Леонідівна / Yuliya Nakonechna / Наконечная Юлия Леонидовна
Taras Shevchenko National University of Kyiv, Faculty of Economics / Київський національний
Підтверджена електронна адреса в univ.net.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Податкова система: Навчальний посібник
ВІ Довгалюк, ЮЮ Ярмоленко
К.: Центр учбової літератури, 2007
682007
Бюджетна політика і стабільність соціально-економічного розвитку України
ІО Лютий, ЛМ Демиденко, ЮЛ Субботович
Фінанси України, 3-13, 2006
472006
Бюджетна децентралізація та зміцнення фінансів органів місцевого самоврядування
Ю Субботович
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2012
462012
Прибуток у господарській діяльності підприємницьких структур
ЮЛ Субботович
Фінанси України, 39-47, 1999
371999
Фіскальна децентралізація: німецький досвід та українські реалії
ЛМ Демиденко, ЮЛ Наконечна
Вісник Киiвського нацiонального унiверситету iм. Тараса Шевченка. Серiя …, 2015
292015
Податкова система: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.
ІО Лютий
К.: Центр учбової літератури, 2009
152009
Відкритість та прозорість державного та місцевих бюджетів в Україні
Ю Наконечна, Л Демиденко
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка., 2016
132016
Прибуток підприємницьких структур в умовах ринкової трансформації економіки
ЮЛ Субботович
автореф. дис... канд. екон. наук: 08.04. 01, 2002
92002
Прибуток–регулятор господарської діяльності підприємницьких структур
ЮЛ Субботович
Фінанси України, 81-84, 2001
92001
Страхування як один із методів управління ризиками при іпотечному кредитуванні
ЮЛ Субботович, ГЮ Марченко
Наукові праці НДФІ, 170-175, 2007
72007
Державна політика у сфері бюджетних видатків в Україні та напрями її вдосконалення
ЮЛ Наконечна, ОТ Льодіна
Економіка та держава, 84-87, 2016
62016
Податок із доходів фізичних осіб у формуванні дохідної частини місцевих бюджетів
ЮЛ Субботович
Економіка АПК, 78-82, 2009
62009
Фіскальна консолідація в забезпеченні стабілізації державних фінансів
ЛМ Демиденко, ЮЛ Наконечна
Науковий вісник Національного університету державної податкової служби …, 2014
52014
Основні драйвери модернізації публічних фінансів в Україні
ЗС Варналій, ЮЛ Наконечна, ЛМ Демиденко
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019
32019
Проблеми фінансування дошкільної освіти в Україні
Ю Наконечна
Світ фінансів, 152-157, 2014
22014
Фінансове забезпечення державних соціальних гарантій в Україні
ЮЛ Наконечна, АМ Рибалка
Економічний вісник університету, 206-216, 2020
12020
Открытость и прозрачность государственного и местных бюджетов в Украине
Ю Наконечная, Л Демиденко
Вісник Киiвського нацiонального унiверситету iм. Тараса Шевченка. Серiя …, 2016
12016
ЕНТОМОФАГИ АМЕРИКАНСЬКОГО БІЛОГО МЕТЕЛИКА (HYPHANTRIA CUNEA DRURY, 1773)
Ю Наконечна, С Станкевич
InterConf, 2020
2020
АКЦИЗНАЯ ПОЛИТИКА ОТНОСИТЕЛЬНО ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ В УСЛОВИЯХ ИНТЕГРАЦИИ УКРАИНЫ К ЕС
ЛМ ДЕМИДЕНКО, ЮЛ НАКОНЕЧНА
Вiсник Хмельницького нацiонального унiверситету. Економiчнi науки, 108-114, 2017
2017
Модель пенсионного обеспечения в Украине: возможна ли реформа?
Ю Наконечная, Л Демиденко
Editura ASEM, 2016
2016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20