Світлана Павлівна Бибик (Svitlana Bybyk)
Світлана Павлівна Бибик (Svitlana Bybyk)
Інститут української мови НАН України
Підтверджена електронна адреса в nas.gov.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Українська мова: Короткий тлумачний словник лінгвістичних термінів
СЯ Єрмоленко, СП Бибик
Либідь, 2001
4932001
Словник іншомовних слів: тлумачення, словотворення та слововживання
СП Бибик, ГМ Сюта
Folio, 2012
3272012
Українська мова
СЯ Єрмоленко, СП Бибик, ОГ Тодор
Короткий тлумачний словник лінгвістичних термінів. Київ: Либідь, 2001
992001
Словник епітетів української мови
SP Bybyk, SIA I︠E︡rmolenko, LO Pustovit
Довіра, 1998
831998
Усна літературна мова в українській культурі повсякдення: монографія
СП Бибик
Vydavnyt︠s︡tvo" Aspekt-polihraf", 2013
462013
Оповідність в українській художній прозі: монографія
СП Бибик
ДЗ" ЛНУ імені Тараса Шевченка", 2010
312010
Ділові документи та правові папери
СП Бибик, ГМ Сюта
Х.: Фоліо 493, 2, 2005
312005
Словник іншомовних слів
СП Бибик, ГМ Сюта
Х.: Консум, 183, 2006
262006
Стильова розмовна норма і розмовна лексика
БСB Svitlana
Культура слова, 59-65, 2011
22*2011
Універсальний довідник-практикум з ділових паперів
СП Бибик, ІЛ Михно, ЛО Пустовіт, ГМ Сята
К.: Довіра, 1998
171998
Естетичні модифікації народнорозмовності в ідіостилі Григора Тютюнника
СП Бибик
Автореф.… канд. філол. наук 10, 1994
131994
Нетикет, або мережевий етикет
С Бибик
Культура слова, 125, 2015
92015
Побутовизм як лінгвокультурема
БСB Svitlana
Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Серія …, 2008
9*2008
Українська мова в сучасних засобах масової комунікації: проблеми культури мови, стилістики та соціолінгвістики
С Соколова, С Бибик
Українська мова, 133-145, 2014
82014
Офіційно-діловий стиль
СП Бибик
Українська лінгвостилістика ХХ–початку ХХІ ст.: система понять і …, 2007
82007
Колоквіалізація мови преси: нова норма чи саботаж культури спілкування?
С Бибик
Культура слова, 2013
72013
Диференційні ознаки розмовно-побутового стилю літературної мови
С Бибик
Українська мова, 2011
62011
Побутовизми і знаковосимволічна система мови про зи Г. КвіткиОснов’яненка
С Бибик
Культура слова.–2003.–Вип 63, 6-12, 0
5
Статус усної практики в концепції історії української літературної мови
СП Бибик
Лінгвістика, 5-11, 2013
42013
Епітет у семантичній структурі епістолярних текстів Лесі України
СК Богдан
Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2010
42010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20