Катерина Якуба (Екатерина Якуба, Kateryna Yakuba)
Катерина Якуба (Екатерина Якуба, Kateryna Yakuba)
Academy of Labour, Social Relations and Tourism (Академія праці, соціальних відносин і туризму)
Подтвержден адрес электронной почты в домене socosvita.kiev.ua - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Життєвий і трудовий потенціал сільського населення України. Теорія, методологія, практика
КІ Якуба
К.: ННЦ ІАЕ 362, 2007
802007
Демографічні проблеми українського села (наукова доповідь)
ПТ Саблук, КІ Якуба
К.: Інститут аграрної економіки УААН, 2002
422002
Жінки в трудовому потенціалі села
КІ Якуба
К.:„Аграрна наука, 1998
351998
Українське село вимирає: національна небезпека
Д Богиня, К Якуба
Економіка України, 56-66, 2011
262011
Трудовий потенціал сільських територій
КІ Якуба
Вісник аграрної науки, 72-75, 2007
262007
Безробіття селян: економічний і соціальний аспект
КІ Якуба
Економіка АПК, 107-112, 2010
182010
Людський фактор у реформуванні аграрної економіки
КІ Якуба
Економіка України, 69-75, 2004
172004
Особливості інвестицій у людський капітал: методологічний аспект
КІ Якуба
Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку, 180-185, 2013
142013
Сільська жінка і розвиток соціальної сфери в сільській мережі
КІ Якуба
Економіка АПК, 62-68, 2005
112005
Демографічна політика в сільській місцевості України
КІ Якуба
К.: ІАЕ УААН, 1999
111999
Ознаки тривалості життя українського селянства
КІ Якуба
Вісник аграрної науки, 60-64, 2011
102011
Трудовий потенціал і оцінка його відтворення в аграрній сфері
ВІ Лишиленко, НО Остролуцька, КІ Якуба
Соціально-трудовий потенціал аграрної економіки: за ред. ОА Бугуцького–К …, 1996
101996
Трудовий потенціал села
ІФ Гнибіденко, СО Гудзинський, ВВ Вітвицький, СІ Мельник, ...
Гнибіденко ІФ, Гудзинський СО, Вітвіцький ВВ–К.: УАДУ, 2003
82003
Поліпшення використання трудових ресурсів села
КІ Якуба
К.: Урожай, 1989
71989
До методології рейтингової оцінки формування трудового потенціалу сільських територій
КІ Якуба
Вісник аграрної науки, 60-65, 2008
62008
Соціальне партнерство в системі соціального захисту селян
КІ Якуба
Нова економічна парадигма формування стратегії національної продовольчої …, 2001
32001
КІЛЬКІСНИЙ ТА ЯКІСНИЙ СКЛАД ЛЮДСЬКИХ РЕСУРСІВ ЯК ФАКТОР ВПЛИВУ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА Баценко ЛМ, асистент Сумський національний аграрний університет
ОМ Онищенко, ВВ Юрчишин, КІ Якуба
2
Вартість людського капіталу та його вимір
К Якуба
Вісник АПСВ 1, 130-133, 2015
2015
Природно-ресурсний потенціал сільських територій: проблеми збереження довкілля
СІ Дем’яненко, ММ Федоров, КІ Якуба, J Xie, RW Griffin
2013
ФОРМУВАННЯ ПРОБЛЕМ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТРУДОРЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ АГРАРНОЇ ЕКОНОМІКИ
ЕМ Лібанова, МГ Саєнко, СЮ Трубич, КІ Якуба
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20