Подписаться
Марина Костельнюк / Maryna Kostelnyuk
Марина Костельнюк / Maryna Kostelnyuk
старший викладач кафедри соціології ЧНУ ім. Петра Могили / Petro Mohyla Black Sea National
Нет подтвержденного адреса электронной почты
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Політичний аспект діяльності Петра Могили
М Костельнюк
Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2011
12011
Державницькі погляди в літературній спадщині митрополита Петра Могили
ММ Костельнюк
Наукові записки. Науково-методичний журнал.–Вип 27, 75-78, 0
1
До питання про взаємодію влади та громадянського суспільства у формуванні й реалізації державної та місцевої політики
КМ М.
Вісник Львівського університету. Серія Філософсько-політологічні студії, 132-139, 2019
2019
Концептуалізація національної ідеї в умовах державотворчого процесу в Україні
КМ М.
Регіональні студії., 57-62, 2019
2019
Зарубіжний досвід трансформації політичних систем та можливість його адаптації до українських реалій
КМ М.
Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія. Політологія …, 2019
2019
Політична участь як визначальний чинник демократизації політичного процесу
КМ М.
Politicus, 32-37, 2019
2019
Маніпуляційні технології в політичних процесах: термінологічний інструментарій
КМ М.
Грані, с.123-132., 2018
2018
Політичні цінності як базові регулятори суспільно-владних відносин.
КМ М.
«Молодий вчений», с. 292 – 298., 2018
2018
Погляди Петра Могили щодо форм державного устрою в Україні
ММ Костельнюк
Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет …, 2016
2016
ФІЛОСОФСЬКІ ПОМИСЛИ В ПРАЦЯХ МИТРОПОЛИТА П. МОГИЛИ
ММ Костельнюк
ББК 66.01 я43, 107, 2015
2015
Ідеали консерватизму в концепції української державності Петра Могили
М Костельнюк
Evropský politický a právní diskurz, 150-155, 2015
2015
Ідея української державності Петра Могили: спроба ретроспекції першоджерел українського консерватизму
ММ Костельнюк
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 22: Політичні науки та …, 2013
2013
ПРОЯВИ ПОЛІТИЧНОЇ МУДРОСТІ ДЕРЖАВНОГО ДІЯЧА У РОЗДУМАХ П. МОГИЛИ
ММ Костельнюк
Сборник научных трудов SWorld 47 (4), 88-96, 2013
2013
Церковно-політичний аспект у діяльності Петра Могили
М Костельнюк
Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2004
2004
Реформи Петра Могили як спроба запровадження екуменічного руху в першій половині ХVІІ ст.
ММ Костельнюк
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–15