Ірина Матвєєва
Ірина Матвєєва
Подтвержден адрес электронной почты в домене nau.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Теория и модели радиоемкости в современной радиоэкологии
ЮА Кутлахмедов, ВИ Корогодин, ВВ Родина, ИВ Матвеева, ...
Обнинск. Фабрика овсетной печати, 2008
192008
Моделирование радиоэкологических процессов методом камерных моделей на примере села в Волынской области
НАУ ВIСНИК
Вiсник Нацiонального авiацiйного унiверситету 3 (25), 173-176, 2005
112005
Моделирование радиоэкологических процессов методом камерных моделей на примере села в Волынской области
НАУ ВIСНИК
Вiсник Нацiонального авiацiйного унiверситету 3 (25), 173-176, 2005
112005
Надежность экологических систем. Теория, модели и практические результаты
ЮА Кутлахмедов, ИВ Матвеева, ВВ Родина
Palmarium academic publishing/Кутлахмедов ЮА, Матвеева ИВ, Родина ВВ, 2013
102013
Надежность биологических систем
Кутлахмедов, Ю Алексеевич, ИВ Матвеева, Гроза, В Анатольевна
8*2019
Дорога к теоретической радиоэкологии
ЮА Кутлахмедов
Киев: Фитосоциоцентр, 2015
82015
Надежность экологических систем
ЮА Кутлахмедов, ИВ Матвеева, ВВ Родина
Saarbrucken: Palamarium academic publishing 318, 2013
82013
Проблемы экологического нормирования и радиационная безопасность биоты екосистем
ЮА Кутлахмедов, ИВ Матвеева, ВП Петрусенко, АГ Саливон, ...
Наукові праці Чорноморського державного університету імені Петра Могили. Сер …, 2009
72009
Проблемы экологического нормирования и радиационная безопасность биоты екосистем
ЮА Кутлахмедов, ИВ Матвеева, ВП Петрусенко, АГ Саливон, ...
Наукові праці Чорноморського державного університету імені Петра Могили. Сер …, 2009
72009
Стійкість екосистем до радіаційних навантажень
ІВ Матвєєва, СІ Азаров, ЮО Кутлахмедов, ОВ Харламова
Видавництво Національного авіаційного університету, 2016
62016
Дослідження та оцінювання надійності систем транспорту радіонуклідів у локальній агроекосистемі
І Матвєєва
Вісник національного авіаційного Університету 47 (2), 148-154, 2011
62011
Особенности радиоэкологических процессов в селе Тернопольской области, оцененных по методу камерных моделей
ЮА Кутлахмедов, ИВ Матвеева, ВН Исаенко
Вісник Національного авіаційного університету, 126-128, 2006
62006
Бактеріофаги: нова парадигма та переваги перед антибіотиками у лікувально-профілактичних цілях
ОО Вовк, МС Бойченко, ІВ Матвєєва, ОВ Жук, СВ Бойченко
Наукоємні технології, 150-157, 2017
52017
Нормування концентрації аероіонів у повітрі робочих приміщень та шляхи його вдосконалення
ІВ Матвєєва, ВМ Гусєв, РМ Левківський
Проблеми охорони праці в Україні, 133-141, 2016
52016
Аналіз можливих причин виникнення надзвичайних ситуацій на АЕС з метою мінімізації ризику їх виникнення
ОО Попов, АВ Яцишин, ВО Ковач, ВО Артемчук, ДВ Тарадуда, ...
Ядерна та радіаційна безпека, 75-80, 2019
42019
Radiocapacity model Appliance for Ecological standardization of radiation factor in a lake ecosystem
I Matveeva
Proсeedings of the National Aviation University, 70-74, 2014
42014
Радиоемкость различных типов экосистем и принципы их экологического нормирования
ИВ Матвеева
ScienceRise, 11-17, 2014
42014
Радиоэкология
ЮА Кутлахмедов, ИВ Матвеева, ВП Петрусенко, ВВ Родина
К.: ДЭА, 2011
42011
Устойчивость трех-и многослойных сферических оболочек из композиционных материалов и критерии применимости математических моделей
СН Сухинин, ИВ Матвеева
Конструкции из композиционных материалов, 16-25, 2006
42006
Аналіз екологічних властивостей компонентів традиційних і альтернативних авіаційних бензинів
СВ Бойченко, ЛІ Павлюх, ІО Шкільнюк, АВ Яковлєва, ІВ Матвєєва, ...
Наукоємні технології, 195-206, 2019
32019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20