Єремєєв Володимир Сергійович, Еремеев В.С., Eremeev V.
Єремєєв Володимир Сергійович, Еремеев В.С., Eremeev V.
Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
Verified email at mdpu.org.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Формування математичних компетентностей учителя математики на основі дослідницького підходу в навчанні з використанням інформаційних технологій
МІ Жалдак, МІ Бурда, ОВ Співаковський, ВС Єремєєв
2722005
Диффузия и напряжения
ВС Еремеев
Энергоатомиздат, 1984
841984
Mathematical modeling of groundwaters pressure distribution in the underground structures by cylindrical form zone
V Telichenko, V Rimshin, V Eremeev, V Kurbatov
MATEC Web of Conferences 196, 02025, 2018
252018
The Model of The Intelligence System for the Analysis of Qualifications Frameworks of European Countries
V Osadchyi, K Osadcha, V Eremeev
International Journal of Computing 16 (3), 133-142, 2017
162017
A mathematical model of an intelligent information system for a comparative analysis of European qualification standards
ВС Єремєєв, ВВ Осадчий, ОВ Гулиніна, ОВ Донєва
Global Journal of Pure and Applied Mathematics 12 (3), 2113-2132, 2016
102016
Теорія ймовірностей та математична статистика
ВС Єремєєв, ДО Сосновських, ОВ Тітова
Навчальний посібник./ВС Єремєєв, ДО Сосновських, ОВ Тітова–Мелитополь: ТОВ …, 2009
102009
Determination of unknown parameters of mathematical model using the experimental design theory
VS Eremeev, VL Kurbatov, EV Gulynina
Journal of Theoretical and Applied Information Technology 78 (3), 464-472, 2015
82015
Теорія планування та обробки експерименту. Навчальний посібник
ВС Єремєєв
Мелітополь: МДПУ ім. Богдана Хмельницького, 2012
82012
Об’єктно-орієнтоване програмування. Навчальний посібник
ВС Єремєєв, ОГ Тюрін, ТВ Тюріна
К.: Фітосоціоцентр, 2006
72006
The usage of cloud services in the process of professional training of programmers at higher educational institutions
ОМ Спірін, ВС Єремєєв
Information Technologies in Education 3 (32), 7-20, 2017
52017
Концепція інтелектуальної системи інформаційного та когнітивного супроводу функціонування національної рамки кваліфікацій
ВВ Осадчий, КП Осадча, ВС Єремєєв, СВ Шаров
Системи обробки інформації 12 (137), 88-92, 2015
52015
Статистическая обработка эксперимента в случае неизвестной функции распределения.
ВС Еремеев
Журнал Херсонского государственного педагогического университета …, 2013
52013
Теорія планування та обробки експерименту
ВС Єремєєв, ГМ Ракович
Навчальний посібник.-Мелітополь: МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2012
52012
Використання системи проблемно-символічних сигналів під час вивчення програмування
С Прийма, ВС Єремєєв
Інформаційні технології в освіті: матер. Всеукр. наук.-практ. конф., 24-29, 2001
52001
Статистическая обработка педагогического эксперимента в случае неизвестной функции распределения
ВС Еремеев, ВВ Кузьминов
Інформаційні технології в освіті, 44-51, 2013
4*2013
Программное обеспечение для анализа возможности столкновения птиц с роторами ветровых электроустановок
ВВ Осадчий, ВС Еремеев, ЕП Осадчая
Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology 6 (4), 1-18, 2018
32018
Автоматизированный учебно-контролирующий комплекс по дисциплине «системное программирование» как средство организаций учебной работы студентов
ВС Еремеев, МА Макеев, СВ Волкова
Университетская наука, 197-201, 2016
32016
Диффузия и напряжения, Энергоатомиздат
ВС Еремеев
Москва, 1984
31984
Фазові траєкторії в системі зв’язаних лінійних осциляторів
ВС Єремєєв, ВВ Кузьминов, СВ Шаров
Сучасні проблеми моделювання, 59-63, 2017
22017
Моделирование колебательных процессов в цепочке линейных осцилляторов
ЕВГ ВС Еремеев, ВВ Кузьминов, НВ Попазов
Университетская Наука. Научные основы современного прогресса. Сев …, 2017
2*2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20