Єремєєв Володимир Сергійович, Еремеев В.С., Eremeev V.
Єремєєв Володимир Сергійович, Еремеев В.С., Eremeev V.
Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
Verified email at mdpu.org.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Формування математичних компетентностей учителя математики на основі дослідницького підходу в навчанні з використанням інформаційних технологій
МІ Жалдак, МІ Бурда, ОВ Співаковський, ВС Єремєєв
2712005
Диффузия и напряжения
ВС Еремеев
Энергоатомиздат, 1984
841984
Mathematical modeling of groundwaters pressure distribution in the underground structures by cylindrical form zone
V Telichenko, V Rimshin, V Eremeev, V Kurbatov
MATEC Web of Conferences 196, 02025, 2018
252018
The Model of The Intelligence System for the Analysis of Qualifications Frameworks of European Countries
V Osadchyi, K Osadcha, V Eremeev
International Journal of Computing 16 (3), 133-142, 2017
122017
Теорія ймовірностей та математична статистика
ВС Єремєєв, ДО Сосновських, ОВ Тітова
Навчальний посібник./ВС Єремєєв, ДО Сосновських, ОВ Тітова–Мелитополь: ТОВ …, 2009
102009
A mathematical model of an intelligent information system for a comparative analysis of European qualification standards
ВС Єремєєв, ВВ Осадчий, ОВ Гулиніна, ОВ Донєва
Global Journal of Pure and Applied Mathematics 12 (3), 2113-2132, 2016
82016
Determination of unknown parameters of mathematical model using the experimental design theory
VS Eremeev, VL Kurbatov, EV Gulynina
Journal of Theoretical and Applied Information Technology 78 (3), 464-472, 2015
82015
Теорія планування та обробки експерименту. Навчальний посібник
ВС Єремєєв
Мелітополь: МДПУ ім. Богдана Хмельницького, 2012
82012
Об’єктно-орієнтоване програмування. Навчальний посібник
ВС Єремєєв, ОГ Тюрін, ТВ Тюріна
К.: Фітосоціоцентр, 2006
72006
The usage of cloud services in the process of professional training of programmers at higher educational institutions
ОМ Спірін, ВС Єремєєв
Information Technologies in Education 3 (32), 7-20, 2017
52017
Концепція інтелектуальної системи інформаційного та когнітивного супроводу функціонування національної рамки кваліфікацій
ВВ Осадчий, КП Осадча, ВС Єремєєв, СВ Шаров
Системи обробки інформації 12 (137), 88-92, 2015
52015
Статистическая обработка эксперимента в случае неизвестной функции распределения.
ВС Еремеев
Журнал Херсонского государственного педагогического университета …, 2013
52013
Теорія планування та обробки експерименту
ВС Єремєєв, ГМ Ракович
Навчальний посібник.-Мелітополь: МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2012
52012
Використання системи проблемно-символічних сигналів під час вивчення програмування
С Прийма, ВС Єремєєв
Інформаційні технології в освіті: матер. Всеукр. наук.-практ. конф., 24-29, 2001
52001
Статистическая обработка педагогического эксперимента в случае неизвестной функции распределения
ВС Еремеев, ВВ Кузьминов
Інформаційні технології в освіті, 44-51, 2013
4*2013
Программное обеспечение для анализа возможности столкновения птиц с роторами ветровых электроустановок
ВВ Осадчий, ВС Еремеев, ЕП Осадчая
Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology 6 (4), 1-18, 2018
32018
Автоматизированный учебно-контролирующий комплекс по дисциплине «системное программирование» как средство организаций учебной работы студентов
ВС Еремеев, МА Макеев, СВ Волкова
Университетская наука, 197-201, 2016
32016
Диффузия и напряжения, Энергоатомиздат
ВС Еремеев
Москва, 1984
31984
Фазові траєкторії в системі зв’язаних лінійних осциляторів
ВС Єремєєв, ВВ Кузьминов, СВ Шаров
Сучасні проблеми моделювання, 59-63, 2017
22017
Моделирование колебательных процессов в цепочке линейных осцилляторов
ЕВГ ВС Еремеев, ВВ Кузьминов, НВ Попазов
Университетская Наука. Научные основы современного прогресса. Сев …, 2017
2*2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20