Follow
Віталій Уркевич, Виталий Уркевич, Vitalii Urkevych
Віталій Уркевич, Виталий Уркевич, Vitalii Urkevych
Verified email at nulau.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Проблеми теорії аграрних правовідносин: монографія
ВЮ Уркевич
Х.: Харків юридичний, 2007
932007
Аграрні правовідносини в Україні
ВЮ Уркевич
Національна юридична академія імені Ярослава Мудрого, 2007
272007
Про правове регулювання користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб
В Уркевич
Юридичний радник 2, 1-3, 2009
262009
Теоретична структура механізму фінансового забезпечення розвитку сільських територій
АГ Бидик
Інноваційна економіка, 156, 2013
252013
Правові проблеми функціонування агрохолдингів в Україні
ВЮ Уркевич
Право та інновації, 115-125, 2013
252013
Аграрне право (оглядові лекції, нормативно-правові акти):[навч. посіб.]
АМ Статівка, ВЮ Уркевич
Х.: Юрайт, 351, 2014
242014
Про проект Закону України «Про сільське господарство України»
ВЮ Уркевич, АМ Статівка
Підприємництво, господарство і право, 104-110, 2011
242011
Становлення сільськогосподарських кооперативів в умовах ринкової економіки України: деякі правові аспекти: монографія
ВЮ Уркевич
Х.: ТОВ «Одіссей, 2004
212004
Правові аспекти створення та функціонування сімейних фермерських господарств
ВЮ Уркевич
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування …, 2016
202016
Аграрне право України
ВМ Гайворонський, ВП Жушман
Х.: Право, 2003
172003
Правові проблеми становлення сільськогоспо-дарських кооперативів в умовах ринкової еконо-міки України
ВЮ Уркевич
Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, 2001
172001
Аграрні правовідносини в Україні: дис.… докт. юрид. наук: 12.00. 06
ВЮ Уркевич
Х, 2007
152007
Фермерське господарство: правові засади створення, функціонування та припинення: навч.-практ. посіб.; за заг. ред
МВ Шульга, ВП Жушман, ПФ Кулинич, ВЮ Уркевич
МВ Шульги. Харків: Одіссей, 2004
152004
Аграрне право та законодавство України: теоретичні проблеми розвитку
АМ Статівка., ВЮ Уркевич, ВМ Корнієнко
Актуальні питання аграрного права України: теорія і практика, 10-32, 2010
132010
Правова природа сільськогосподарської дорадчої діяльності
ВЮУ І.В. Арістова
Адміністративне право і процес, 76-84, 2013
112013
Актуальні правові питання органічного виробництва в Україні
ВЮ Уркевич
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування …, 2013
11*2013
Правове регулювання екологічних, аграрних та земельних відносин в Україні: сучасний стан і напрями вдосконалення
АП Гетьман, АМ Статівка, ВЮ Уркевич, МВ Шульга, ЄМ Білоусов, ...
видавництво" Право", 2012
112012
Про аграрне законодавство України
ВЮ Уркевич
Національний університет" Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2009
102009
Загальна характеристика правового регулювання продовольчої безпеки
ВЮ Уркевич
Актуальні проблеми правового забезпечення продовольчої безпеки України …, 2013
82013
Новели правового регулювання сількогосподарської кооперації в Україні
ВЮ Уркевич
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування …, 2013
82013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20