Панов Антон Олександрович, Anton Panov, Panov Anton
Панов Антон Олександрович, Anton Panov, Panov Anton
Kharkiv Petro Vasylenko National Technical University of Agriculture
Verified email at KHNTUSG.COM.UA - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Спосіб підвищення якості транспортування зерна у зернопереробних і зернозберігаючих комплексах
П Сиротенко, Мкртумян, Тимчук
2021
Дослідження параметрів замішування тіста під час технологічного процесу виробництва цукрового печива
ЮТ Панов А.О.
Молодь і сільськогосподарська техніка у ХХІ сторіччі 1 (17), 253, 2021
2021
Дослідження параметрів технологічного процесу виробництва цукерок
ТАП Панов А.О.
Молодь і сільськогосподарська техніка у ХХІ сторіччі 1 (17), 248, 2021
2021
Дослідження параметрів переробки какао бобів під час технологічного процесу виробництва шоколаду
СОЮ Панов А.О.
Молодь і сільськогосподарська техніка у ХХІ сторіччі 1 (17), 245, 2021
2021
Decision-Making Model at the Management of Hybrid Power Grid
S Tymchuk, S Shendryk, V Shendryk, A Panov, A Kazlauskaite, ...
International Conference on Information and Software Technologies, 60-71, 2020
2020
Регулювання коефіцієнтів несиметрії напруги нульової та зворотної послідовності в електричних мережах 0,4 кВ
ПА О.
Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології - 2020 "VII Міжнародна …, 2020
2020
Дослідження регулювання коефіцієнтів несиметрії напруги зворотної і нульової послідовності за допомогою нечіткого алгоритму управління
ПА О.
Молодь і сільськогосподарська техніка у ХХІ сторіччі 1 (16), 148, 2020
2020
Дослідження системи автоматизованого керування технологічним процесом виробництва шоколаду
ГМЮ Панов А. О.
Молодь і сільськогосподарська техніка у ХХІ сторіччі 1 (16), 147, 2020
2020
Дослідження системи автоматизованого керування технологічним процесом виробництва цукрового печива
ВРЄ Панов А. О.
Молодь і сільськогосподарська техніка у ХХІ сторіччі 1 (16), 146, 2020
2020
НЕЧЕТКИЙ АЛГОРИТМ РЕГУЛИРОВАНИЯ КОЭФФИЦИЕНТОВ НЕСИММЕТРИИ НАПРЯЖЕНИЯ ОБРАТНОЙ И НУЛЕВОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ
ТСА Панов А.А.
The 4th International scientific and practical conference “Perspectives of …, 2019
2019
Розробка системи автоматизованого керування технологічним процесом виробництва кисломолочного сиру
СДА Панов А.О.
Проблеми енергозабезпечення та енергозбереження в АПК України 1 (204), 94-96, 2019
2019
Регулювання усталеного відхилення напруги в електричних мережах 0,4 кВ.
ПА О.
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології – 2019 "Матеріали VI …, 2019
2019
Voltage Regulation In 10 Kv Electrical Networks
P A.
Всеукраїнська науково-практична конференція науковців, аспірантів, студентів …, 2019
2019
Нечеткий алгоритм регулирования установившегося отклонения напряжения в электрической сети 0,4 кВ
ПА Александрович
26 1 (26), 31-37, 2019
2019
Методи та засоби підвищення якості електроенергії в розподільних мережах 10 кВ
ПА О.
Проблеми енергозабезпечення та енернозбереження в АПК України 1 (196), 71-73, 2018
2018
Моделі і методи управління якістю напруги в розподільній електромережі 10 кВ
ТСО Панов А.О.
Цілі сталого розвитку третього тисячоліття: виклики для університетів наук …, 2018
2018
Сучасний стан автоматизованої обробки грунту
ПА О.
Молодежь и сельскохозяйственная техника в 21 веке 1 (1), 228, 2017
2017
Дослідження параметрів системи обробки грунту
ПА Олександрович
Проблеми енергозабезпечення та енернозбереження в АПК України 1 (13), 162, 2017
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–18