Глазунова Олена (Glazunova Olena)
Title
Cited by
Cited by
Year
Моделі ефективного використання інформаційно-комунікаційних та дистанційних технологій навчання у вищому навчальному закладі
NV Morze, OH Hlazunova
Інформаційні технології і засоби навчання 6 (2), 2008
1802008
Моделі ефективного використання інформаційно-комунікаційних та дистанційних технологій навчання у вищому навчальному закладі
NV Morze, OH Hlazunova
Інформаційні технології і засоби навчання 6 (2), 2008
1772008
Критерії якості електронних навчальних курсів, розроблених на базі платформ дистанційного навчання
НВ Морзе, ОГ Глазунова
Інформаційні технології в освіті, 63-75, 2010
632010
Методика навчання майбутніх фахівців аграрного профілю засобами комп’ютерної графіки
ОГ Глазунова
К.: НАУ, 2003
402003
Теоретико-методичні засади проектування та використання системи електронного навчання майбутніх фахівців з інформаційних технологій в університетах аграрного профілю
ОГ Глазунова
Дис. д-рапед. н., Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН, 2015
34*2015
Принципи формування Академічної хмари сучасного університету на основі відкритих програмних платформ
ОГ Глазунова
Інформаційні технології і засоби навчання, 174-188, 2014
33*2014
Моделi ефективного використання iнформацiйно-комунiкацiйних та дистанцiйних технологiй навчання у вищому навчальному закладi
НВ Морзе, ОГ Глазунова
Iнформацiйнi технологiї i засоби навчання., 2008
302008
Формування й оцінювання ІК-компетентностей науково-педагогічних працівників в умовах впровадження дистанційних технологій
NV Morze, OG Glazunova
Information Technologies and Learning Tools 32 (6), 2012
26*2012
Design of a university learning environment for SMART education
NV Morze, E Smyrnova-Trybulska, O Glazunova
Research Anthology on Preparing School Administrators to Lead Quality …, 2021
232021
Факторы эффективной организации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений с использованием технологий e-learning
ЕГ Глазунова
Дистанционное и виртуальное обучение, 36-51, 2013
222013
Методика створення електронного навчального курсу (на базі платформи дистанційного навчання Moodle)
НВ Морзе, ОГ Глазунова, МВ Мокрієв
К.:«Аграр Медіа Груп 247, 2012
212012
Hybrid Cloud-Oriented Educational Environment for Training Future IT Specialists.
OG Glazunova, T Voloshyna
ICTERI, 157-167, 2016
182016
Атестація електронних навчальних курсів у системі дистанційного навчання
НВ Морзе, ОГ Глазунова
Інформаційні технології в освіті: Зб. наук. праць.–Вип 7, 47-68, 2010
172010
Design of electronic learning courses for IT students considering the dominant learning style
NV Morze, OG Glazunova
International Conference on Information and Communication Technologies in …, 2014
152014
Е-environment based on Microsoft Sharepoint for the organization of group project work of students at higher education institutions
OG Glazunova, OG Kuzminska, TV Voloshyna, TP Sayapina, VI Korolchuk
Інформаційні технології і засоби навчання, 98-113, 2017
142017
What Should be E-Learning Course for Smart Education.
NV Morze, OG Glazunova, B Grinchenko
ICTERI, 411-423, 2013
142013
Положення про електронний навчальний курс
НВ Морзе, ОГ Глазунова
Морзе НВ, Глазунова ОГ–К.: НАУ, 2008
142008
Cloud-oriented environment for flipped learning of the future IT specialists
O Glazunova, T Voloshyna, V Korolchuk, O Parhomenko
E3S Web of Conferences 166, 10014, 2020
122020
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВЗАЄМОДІЇ ВЛАДИ ТА ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД
СВ Бойко
Редакційна колегія, 87, 2010
112010
Modeli efektyvnoho vykorystannia informatsiino-komunikatsiinykh ta dystantsiinykh tekhnolohii navchannia u vyshchomu navchalnomu zakladi [Models of effective use of information …
NV Morze, OH Hlazunova
Informatsiini tekhnolohii i zasoby navchannia, 6, 2008
112008
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20