Глазунова Олена (Glazunova Olena)
Глазунова Олена (Glazunova Olena)
Подтвержден адрес электронной почты в домене nubip.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Моделі ефективного використання інформаційно-комунікаційних та дистанційних технологій навчання у вищому навчальному закладі
NV Morze, OH Hlazunova
Інформаційні технології і засоби навчання 6 (2), 2008
1532008
Моделі ефективного використання інформаційно-комунікаційних та дистанційних технологій навчання у вищому навчальному закладі
NV Morze, OH Hlazunova
Інформаційні технології і засоби навчання 6 (2), 2008
1512008
Критерії якості електронних навчальних курсів, розроблених на базі платформ дистанційного навчання
НВ Морзе, ОГ Глазунова
Інформаційні технології в освіті, 63-75, 2010
572010
Методика навчання майбутніх фахівців аграрного профілю засобами комп’ютерної графіки
ОГ Глазунова
К.: НАУ, 2003
332003
Теоретико-методичні засади проектування та використання системи електронного навчання майбутніх фахівців з інформаційних технологій в університетах аграрного профілю
ОГ Глазунова, ПН Укра
Дис. д-рапед. н., Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН, 2015
27*2015
Формування й оцінювання ІК-компетентностей науково-педагогічних працівників в умовах впровадження дистанційних технологій
NV Morze, OG Glazunova
Information Technologies and Learning Tools 32 (6), 2012
26*2012
Принципи формування Академічної хмари сучасного університету на основі відкритих програмних платформ
ОГ Глазунова
Інформаційні технології і засоби навчання, 174-188, 2014
24*2014
Моделi ефективного використання iнформацiйно-комунiкацiйних та дистанцiйних технологiй навчання у вищому навчальному закладi
НВ Морзе, ОГ Глазунова
Iнформацiйнi технологiї i засоби навчання., 2008
242008
Design of a university learning environment for SMART education
NV Morze, E Smyrnova-Trybulska, O Glazunova
Smart technology applications in business environments, 221-248, 2017
202017
Факторы эффективной организации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений с использованием технологий e-learning
ЕГ Глазунова
Дистанционное и виртуальное обучение, 36-51, 2013
172013
Hybrid Cloud-Oriented Educational Environment for Training Future IT Specialists.
OG Glazunova, T Voloshyna
ICTERI, 157-167, 2016
162016
Атестація електронних навчальних курсів у системі дистанційного навчання
НВ Морзе, ОГ Глазунова
Інформаційні технології в освіті: Зб. наук. праць.–Вип 7, 47-68, 2010
162010
Методика створення електронного навчального курсу (на базі платформи дистанційного навчання Moodle): навч. посіб.
НВ Морзе, ОГ Глазунова, МВ Мокрієв
К.:«Аграр Медіа Груп 247, 2012
152012
Положення про електронний навчальний курс
НВ Морзе, ОГ Глазунова
Морзе НВ, Глазунова ОГ–К.: НАУ, 2008
142008
Design of electronic learning courses for IT students considering the dominant learning style
NV Morze, OG Glazunova
International Conference on Information and Communication Technologies in …, 2014
112014
Проектування архітектури хмаро-орієнтованого інформаційно-освітнього середовища для підготовки майбутніх фахівців з інформаційних технологій
ОГ Глазунова, ОВ Якобчук
Інформаційні технології і засоби навчання, 141-156, 2014
112014
What Should be E-Learning Course for Smart Education.
NV Morze, OG Glazunova, B Grinchenko
ICTERI, 411-423, 2013
102013
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВЗАЄМОДІЇ ВЛАДИ ТА ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД
СВ Бойко
Редакційна колегія, 87, 2010
102010
E-learning Managers Training at Universities: Projection, Design and Efficiency Indicators
N Morze, O Buinytska, O Kuzminska, O Glazunova, G Protsenko, ...
ICT in Education, Research and Industrial Applications: Integration …, 2017
82017
Types of academic Internet-resources for IT students’ individual work management
O Glazunova, TV Voloshyna
Інформаційні технології в освіті, 78-86, 2015
82015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20