Глазунова Олена (Glazunova Olena)
Глазунова Олена (Glazunova Olena)
Підтверджена електронна адреса в nubip.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Моделі ефективного використання інформаційно-комунікаційних та дистанційних технологій навчання у вищому навчальному закладі
NV Morze, OH Hlazunova
Інформаційні технології і засоби навчання 6 (2), 2008
1642008
Моделі ефективного використання інформаційно-комунікаційних та дистанційних технологій навчання у вищому навчальному закладі
NV Morze, OH Hlazunova
Інформаційні технології і засоби навчання 6 (2), 2008
1612008
Критерії якості електронних навчальних курсів, розроблених на базі платформ дистанційного навчання
НВ Морзе, ОГ Глазунова
Інформаційні технології в освіті, 63-75, 2010
582010
Методика навчання майбутніх фахівців аграрного профілю засобами комп’ютерної графіки
ОГ Глазунова
К.: НАУ, 2003
332003
Теоретико-методичні засади проектування та використання системи електронного навчання майбутніх фахівців з інформаційних технологій в університетах аграрного профілю
ОГ Глазунова, ПН Укра
Дис. д-рапед. н., Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН, 2015
29*2015
Формування й оцінювання ІК-компетентностей науково-педагогічних працівників в умовах впровадження дистанційних технологій
NV Morze, OG Glazunova
Information Technologies and Learning Tools 32 (6), 2012
27*2012
Моделi ефективного використання iнформацiйно-комунiкацiйних та дистанцiйних технологiй навчання у вищому навчальному закладi
НВ Морзе, ОГ Глазунова
Iнформацiйнi технологiї i засоби навчання., 2008
252008
Design of a university learning environment for SMART education
NV Morze, E Smyrnova-Trybulska, O Glazunova
Smart technology applications in business environments, 221-248, 2017
242017
Принципи формування Академічної хмари сучасного університету на основі відкритих програмних платформ
ОГ Глазунова
Інформаційні технології і засоби навчання, 174-188, 2014
24*2014
Факторы эффективной организации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений с использованием технологий e-learning
ЕГ Глазунова
Дистанционное и виртуальное обучение, 36-51, 2013
192013
Hybrid Cloud-Oriented Educational Environment for Training Future IT Specialists.
OG Glazunova, T Voloshyna
ICTERI, 157-167, 2016
172016
Методика створення електронного навчального курсу (на базі платформи дистанційного навчання Moodle): навч. посіб.
НВ Морзе, ОГ Глазунова, МВ Мокрієв
К.:«Аграр Медіа Груп 247, 2012
172012
Атестація електронних навчальних курсів у системі дистанційного навчання
НВ Морзе, ОГ Глазунова
Інформаційні технології в освіті: Зб. наук. праць.–Вип 7, 47-68, 2010
162010
Положення про електронний навчальний курс
НВ Морзе, ОГ Глазунова
Морзе НВ, Глазунова ОГ–К.: НАУ, 2008
152008
Design of electronic learning courses for IT students considering the dominant learning style
NV Morze, OG Glazunova
International Conference on Information and Communication Technologies in …, 2014
132014
Проектування архітектури хмаро-орієнтованого інформаційно-освітнього середовища для підготовки майбутніх фахівців з інформаційних технологій
ОГ Глазунова, ОВ Якобчук
Інформаційні технології і засоби навчання, 141-156, 2014
112014
What Should be E-Learning Course for Smart Education.
NV Morze, OG Glazunova, B Grinchenko
ICTERI, 411-423, 2013
112013
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВЗАЄМОДІЇ ВЛАДИ ТА ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД
СВ Бойко
Редакційна колегія, 87, 2010
112010
Е-environment based on Microsoft Sharepoint for the organization of group project work of students at higher education institutions
OG Glazunova, OG Kuzminska, TV Voloshyna, TP Sayapina, VI Korolchuk
Інформаційні технології і засоби навчання, 98-113, 2017
102017
Modeli efektyvnoho vykorystannia informatsijno-komunikatsijnykh ta dystantsijnykh tekhnolohij navchannia u vyschomu navchal'nomu zakladi [Elektronnyj resurs]
NV Morze, OH Hlazunova
Informatsijni tekhnolohii i zasoby navchannia, 6, 2008
102008
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20