Підписатись
Глазунова Олена (Glazunova Olena)
Глазунова Олена (Glazunova Olena)
Підтверджена електронна адреса в nubip.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Моделі ефективного використання інформаційно-комунікаційних та дистанційних технологій навчання у вищому навчальному закладі
NV Morze, OH Hlazunova
Інформаційні технології і засоби навчання 6 (2), 2008
2002008
Моделі ефективного використання інформаційно-комунікаційних та дистанційних технологій навчання у вищому навчальному закладі
NV Morze, OH Hlazunova
Інформаційні технології і засоби навчання 6 (2), 2008
1972008
Критерії якості електронних навчальних курсів, розроблених на базі платформ дистанційного навчання
НВ Морзе, ОГ Глазунова
Інформаційні технології в освіті 4, 63-75, 2009
622009
Теоретико-методичні засади проектування та використання системи електронного навчання майбутніх фахівців з інформаційних технологій в університетах аграрного профілю
ОГ Глазунова
Дис. д-рапед. н., Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН, 2015
47*2015
Методика навчання майбутніх фахівців аграрного профілю засобами комп’ютерної графіки
ОГ Глазунова
К.: НАУ, 2003
382003
Design of a university learning environment for SMART education
NV Morze, E Smyrnova-Trybulska, O Glazunova
Research Anthology on Preparing School Administrators to Lead Quality …, 2021
362021
Принципи формування Академічної хмари сучасного університету на основі відкритих програмних платформ
ОГ Глазунова
Інформаційні технології і засоби навчання, 174-188, 2014
35*2014
Формування й оцінювання ІК-компетентностей науково-педагогічних працівників в умовах впровадження дистанційних технологій
NV Morze, OG Glazunova
Information Technologies and Learning Tools 32 (6), 2012
35*2012
Моделi ефективного використання iнформацiйно-комунiкацiйних та дистанцiйних технологiй навчання у вищому навчальному закладi
НВ Морзе, ОГ Глазунова
Iнформацiйнi технологiї i засоби навчання., 2008
312008
Е-environment based on Microsoft Sharepoint for the organization of group project work of students at higher education institutions
OG Glazunova, OG Kuzminska, TV Voloshyna, TP Sayapina, VI Korolchuk
Інформаційні технології і засоби навчання, 98-113, 2017
302017
Факторы эффективной организации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений с использованием технологий e-learning
ЕГ Глазунова
Дистанционное и виртуальное обучение, 36-51, 2013
272013
Методика створення електронного навчального курсу (на базі платформи дистанційного навчання Moodle 3)
НВ Морзе, ОГ Глазунова, МВ Мокрієв
Аграр Медіа Груп, 2016
262016
Cloud-oriented environment for flipped learning of the future IT specialists
O Glazunova, T Voloshyna, V Korolchuk, O Parhomenko
E3S Web of Conferences 166, 10014, 2020
242020
The concept, principles of design and implementation of the university cloud-based learning and research environment
O Glazunova, M Shyshkina
arXiv preprint arXiv:1807.08560, 2018
202018
Hybrid Cloud-Oriented Educational Environment for Training Future IT Specialists.
OG Glazunova, T Voloshyna
ICTERI, 157-167, 2016
202016
Design of electronic learning courses for IT students considering the dominant learning style
NV Morze, OG Glazunova
International Conference on Information and Communication Technologies in …, 2014
202014
Розвиток soft skills у майбутніх фахівців з інформаційних технологій: методи, засоби, індикатори оцінювання
О Глазунова, Т Волошина, В Корольчук
Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету, 93-106, 2019
182019
Training of e-learning managers: competency approach (in Ukrainian)
N Morze, O Glazunova, O Kuzminska
Information Technologies and Learning Tools 60 (4), 220-238, 2017
17*2017
Атестація електронних навчальних курсів у системі дистанційного навчання
НВ Морзе, ОГ Глазунова
Інформаційні технології в освіті, 47-68, 2010
162010
What Should be E-Learning Course for Smart Education.
NV Morze, OG Glazunova, B Grinchenko
ICTERI, 411-423, 2013
152013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20