Підписатись
Брейдак Олександра Андріївна
Брейдак Олександра Андріївна
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
Підтверджена електронна адреса в meduniv.lviv.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Сравнительная оценка иммунотоксических свойств антигистаминных препаратов і, ІІ и ІІІ поколения
ЗТ Степановна, АТ Анатольевна, БА Андреевна
Educatio, 158-160, 2015
32015
ОБОСНОВАНИЕ ДОПУСТИМОГО СОДЕРЖАНИЯ ДИАЗОЛИНА В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ ХИМИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА
БП Кузьминов, ТС Зазуляк, ВА Туркина, АА Брейдак, ТА Алехина
Токсикологический вестник, 18-20, 2016
22016
Гостра інгаляційна токсичність антигістамінних препаратів—діазоліну, лоратадину та дезлоратадину
БП Кузьмінов, ТС Зазуляк, ОБ Кузьмінов, ТА Альохіна, ВА Туркіна, ...
Сучасні проблеми токсикології, харчової та хімічної безпеки, 30-34, 2015
22015
Дослідження впливу лікарських субстанцій на репродуктивну функцію лабораторних тварин в експерименті: результати та перспективи
О В.А. Туркіна, Т.С. Зазуляк, Т.А. Альохіна, Г.І. Яськів, А.Л. Зелений, Брейдак
Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Профілактична …, 2016
1*2016
Експериментальна оцінка гонадотоксичної дії діазоліну
О Брейдак
Медичні перспективи 21 (4), 15-18, 2016
12016
Експериментальне вивчення ембріотоксичного ефекту діазоліну
О Брейдак
Львівський медичний Часопис 22 (1), 56-58, 2016
12016
Гігієнічна регламентація вмісту діазоліну в атмосферному повітрі
БП Кузьмінов, ТС Зазуляк, ОА Брейдак, ТА Альохіна
Гігієна населених місць, 44-47, 2015
12015
Оцінка кумулятивної активності діазоліну, лоратидину та дезлоратидину у підгострому експиременті на білих мишах
О О. Б. Кузьмінов, Т. А. Альохіна, Брейдак
Біологія тварин 17 (4), 178, 2015
12015
ЭФФЕКТЫ МАЛЫХ И СВЕРХМАЛЫХ ДОЗ В ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ТОКСИКОЛОГИИ
Б У. Б. ЛОТОЦКАЯ-ДУДЫК, Н. О. КРУПКА
I Международная научно-практическая конференция «DYNAMICS OF THE DEVELOPMENT …, 2019
2019
Шкідливі виробничі фактори у промисловому виробництві лікарських засобів
І Науково-практична конференція студентів та молодих вчених з міжнародною …, 2019
2019
Комплексна токсиколого-гігієнічна оцінка діазоліну з розробкою гігієнічних регламентів допустимого вмісту в об'єктах довкілля
ОА Брейдак
2019
System Approach to Regulation of the Harmful Influence of Medicines in the Conditions in the manufacturing Process and Environment
О Б.П. Кузьмінов, Т.С. Зазуляк, О.І. Грушка, І.А. Шветс О.Б. Кузьмінов, Брейдак
Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія, 15-20, 2018
2018
Європейська інтеграція України в галузі безпеки та гігієни праці на фармацевтичному виробництві
О Б.П. Кузьмінов, Т.С. Зазуляк, О.Б. Кузьмінов, Брейдак
Актуальні питання громадського здоров’я та екологічної безпеки України …, 2018
2018
Методика вимірювань концентрації діазоліну у повітрі робочої зони фармпідприємств
О Б.П. Кузьмінов, Т.С. Зазуляк, Брейдак
Актуальні проблеми профілактичної медицини. – 2017. – Вип. 2 (15). – С. 130 …, 2017
2017
Оцінка умов праці у виробництві драже та таблеток Діазолін®
О Кузьмінов, Б.П., Брейдак
Актуальні проблеми профілактичної медицини, 103-108, 2017
2017
Гігієнічна регламентація антигістамінних препаратів в об’єктах навколишнього середовища
О Б.П. Кузьмінов, Т.С. Зазуляк, О.Б. Кузьмінов, В.А. Туркіна, Т.А. Альохіна ...
Актуальні проблеми профілактичної медицини, 17-26, 2017
2017
Профілактика професійних інтоксикацій антигістамінними препаратами (димедролом, діазоліном, лоратидином, дезлоратидином) у хіміко-фармацевтичному виробництві
ОАБ Б.П. Кузьмінов, Т.С. Зазуляк, О.Б. Кузьмінов, Т.А. Альохіна
Інформаційне повідомлення для керівників та медичних працівників лікувально …, 2016
2016
Схема гігієнічної регламентації вмісту лікарських субстанцій у повітрі робочої зони хіміко-фармацевтичних підприємств
О Т.С. Зазуляк, Т.А.Альохіна Г.І. Яськів С.І. Матисік А.Л. Зелений І.В ...
Сучасна медицина: актуальні питання.- Матеріали міжнародної науково …, 2016
2016
Дослідження гострої інгаляційної токичності антигістамінних препаратів I, II, та ІІІ поколінь
О Б.П. Кузьмінов, Т.С. Зазуляк, О.Б. Кузьмінов, Т.А. Альохіна, В.А. Туркіна ...
Сучасні проблеми токсикології, харчової та хімічної безпеки, 30-34, 2015
2015
Проведена токсикологическая оценка антигистаминного препарата первого поколения–диазо-лина, с обоснованием гигиенического норматива допустимого содержания (ориентировочно-го …
БП Кузьминов, ТС Зазуляк, ВА Туркина, АА Брейдак, ТА Алехина
КЛИНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ПАЦИЕНТА-НАРКОКУРЬЕРА С ОСТРЫМ ОТРАВЛЕНИЕМ ГЕРОИНОМ …, 0
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20