Підписатись
Пронько Людмила Миколаївна / Pronko L.
Пронько Людмила Миколаївна / Pronko L.
Вінницький національний аграрний університет, доцент
Підтверджена електронна адреса в vsau.vin.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Formation of a state support program for agricultural producers in Ukraine considering world experience
L Pronko, I Furman, A Kucher, Y Gontaruk
Journal of Environmental Management and Tourism.-2020.-Vol. 9,№ 1.-S. 364-379., 2020
522020
Aktivities of united territirial communities as a body of local government in the conditions of power decentralization in Ukraine
OS Lyudmila Pronko, Tatyana Kolesnik
Baltic journal of Economic Studies 4 (2), 184-191, 2018
402018
Decentralization of public and local authorities in Ukraine
L Pron’Ko, T Kolesnik
Baltic Journal of Economic Studies 2 (1), 96-100, 2016
222016
The Phenomenon of Political Power in Ukraine
S Bereziuk, L Pronko, O Samborska
European Journal of Sustainable Development 9 (2), 488-488, 2020
182020
Сутність капіталізації, її види та напрями здійснення
ЛМ Пронько
Збірник наукових праць ВНАУ, 84-88, 2011
182011
Ukraine dairy market: State and prospects of development
L Pronko, T Kolesnik, O Samborska
European Journal of Sustainable Development 9 (1), 243-243, 2020
172020
Essence and Concept of capitalization of enterprises its types and methods of evaluation
L Pronko, T Kolesnik, O Samborska
European Journal of Sustainable Development 10 (1), 551-551, 2021
142021
Вартість і капіталізація підприємств та методи їх оцінки
ЛМ Пронько, СВ Березок
Економічні науки. Cерія: Облік і фінанси, 384-391, 2011
142011
Вартість і капіталізація підприємств та методи їх оцінки
ЛМ Пронько, СВ Березок
Економічні науки. Cерія: Облік і фінанси, 384-391, 2011
142011
Approaches to evaluation of the agriculture competitiveness level: Empirical evidence in Ukraine
N Patyka, O Khodakivska, L Pronko, T Kolesnyk, O Klymchuk, ...
132021
Маркетинговий менеджмент: навчальний посібник
ВВ Луцяк, ЛМ Пронько, ТВ Колесник
Вінниця: ТОВ «ТВОРИ, 2019
122019
Розвиток відносин власності в сільськогосподарських підприємствах: монографія
ВВ Россоха, ЛМ Пронько
К.: ННЦ ІАЕ, 2010
112010
Напрями реалізації державної підтримки аграрного сектору економіки в ринкових умовах господарювання
ЛМ Пронько, НМ Кулик
Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики, 23-32, 2019
102019
Об’єднання сільських громад як чинник розвитку земельних відносин
ВВ Россоха, ЛМ Пронько
Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики, 124-135, 2017
92017
Formation and development of local government in Ukraine
LM Pronko
Economy. Finances. Management: current issues of science and practice, 88-97, 2016
92016
Ефективність використання власності в сільськогосподарських підприємствах
ЛМ Пронько, ТВ Колесник
Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики, 52-69, 2017
82017
Становлення та розвиток місцевої влади в Україні
ЛМ Пронько
Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики, 88-96, 2016
82016
Sutnist kapitalizatsii, yii vydy ta napriamy zdiisnennia [Essence of capitalization, its kinds and directions of realization]
LM Pronko
Zbirnyk naukovykh prats VNAU. Seriia: Ekonomichni nauky 2 (53), 84-88, 2011
82011
Marketing management in the management system of agricultural enterprises
RV Logosha, LМ Pronko
Economics, finance, management: topical issues of science and practical …, 2022
72022
Формування державної програми підтримки підприємств-агровиробників України з урахуванням світового досвіду
ІВ Фурман, ЛМ Пронько
Економіка АПК.-2019.-№ 11.-С. 85-95., 2019
72019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20