Володимир Миколайович Гаращук
Title
Cited by
Cited by
Year
Контроль та нагляд у державному управлінні
В Гаращук
Folio, 2002
3902002
Теоретико-правові проблеми контролю та нагляду у державному управлінні
ВМ Гаращук
Ярослава Мудрого, 4, 2003
3802003
Адміністративне право України: підручник
ЮП Битяк
К.: Юрінком Інтер 422, 2005
2912005
Актуальні проблеми боротьби з корупцією в Україні
ВМ Гаращук, АО Мухатаєв
Х.: Право, 2010
512010
Управлінські послуги-новий інститут чи нова помилка?
В Гаращук
видавництво" Право", 2001
502001
Публічний інтерес в адміністративному праві
ВВ Галунько
Форум права, 178-182, 2010
402010
Іще раз про сутність контролю та його загальне розуміння
ВМ Гаращук
Проблеми законності, 84-85, 2002
292002
Адміністративне право: підручник
ЮП Битяк, ВМ Гаращук
Х.: Право, 2010
252010
Предмет сучасного адміністративного права України
ВВ Галунько
Форум права.–2010.–№ 2.–С. 83–88, 2010
242010
Адмiнiстративне право України: пiдручник та iн.; за ред. ЮП Битяка
ЮП Битяк, ВМ Гаращук, ОВ Дьяченко
242005
Поняття та особливості адміністративно-правового забезпечення захисту прав споживачів
ЄЄ Колесников
Форум права, 432-438, 2011
222011
Сутність, принципи та гарантії законності
ВМ Гаращук
Проблеми законності.–2000.–Випуск 42, 106-112, 2000
192000
Адміністративне право України: підручник для юридичних вузів і фак
ЮП Битяк, ВВ Богуцький, ВМ Гаращук
Юніком інтер, 2000
172000
Законність у сфері державного управління
ВМ Гаращук
Адміністративне право України: підручник/ЮП Битяк, ВМ Гаращук, ОВ Дьяченко …, 2005
142005
Стандарти державного контролю: погляд на проблему
В Гаращук
Право України, 88-90, 2002
142002
Доктрина контролю та нагляду у сфері організаційно-управлінських відносин
В Гаращук
Публічно-правова доктрина Укра¿ ни/ЮП Битяк, ЮГ Барабаш, МП Кучерявенко та …, 2013
122013
Концептуальні підходи до розвитку сучасного адміністративного права України
ВВ Галунько
Форум права, 143-151, 2009
122009
Актуальні питання дисциплінарної відповідальності державних службовців в Україні
НМ Вапнярчук
Форум права, 100-104, 2009
102009
Контроль и надзор в государственном управлении
ВМ Гаращук
Х.: Фолио, 2002
102002
Адміністративне право України: Підручник: за ред
ЮП Битяк, ВМ Гаращук, ОВ Дьяченко
Битяка ЮП–К.: Юрінком Інтер, 2005
92005
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20