Підписатись
Natalia Divinska
Natalia Divinska
Інші іменаНаталя Дівінська
ДНУ "Інститут модернізації змісту освіти"/SSI "Institute of Education Content Modernization"
Підтверджена електронна адреса в imzo.gov.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Особистісно орієнтовані технології навчання і виховання у вищих навчальних закладах
ВП Андрущенко, НО Дівінська, БІ Корольов
К.: Педагогічна думка, 2008
262008
Формування у студентів філологічних факультетів професійних умінь проведення навчально-педагогічних ігор
НО Дівінська
Дівінська Наталя Олександрівна, 2006
172006
Теоретичні основи і технологія професійного розвитку науково-педагогічних працівників університетів в умовах інтеграції вищої освіти і науки: препринт (аналітичні матеріали …
НО Дівінська, НО Дяченко, ОВ Жабенко, ІЮ Регейло, ЮА Скиба, ...
Інститут вищої освіти НАПН України, 2018
62018
Концепція та методологія реалізації науково-дослідницької діяльності суб’єктів навчально-виховного процесу університетів: монографія
ОІ Бульвінська, НО Дівінська, НО Дяченко, ОВ Жабенко, ІО Линьова, ...
Інститут вищої освіти НАПН України, 2016
6*2016
Реалізація науково-дослідницької діяльності суб’єктів навчально-виховного процесу університетів: методичні рекомендації
НО Дівінська, НО Дяченко
Інститут вищої освіти НАПН України, 2016
42016
Оптимізація циклу соціально-гуманітарних дисциплін у вищій освіті України в контексті євроінтеграції
БА Воронкова, МА Дебич, НО Дівінська, ГВ Онкович, НМ Дем’яненко, ...
Інститут вищої освіти НАПН України, 2014
42014
Інтерактивні технології навчання у формуванні іншомовної мовленнєвої компетентності майбутнього фахівців
НО Дівінська
Психолінгвістика в сучасному світі – 2013: матеріали VIII Міжнародної …, 2013
42013
Інтерактивні технології навчання у формуванні іншомовної компетентності студентів мистецьких ВНЗ
Н Дівінська
Вища освіта України, 62-67, 2012
42012
Проблеми впровадження дидактичних ігор у навчальний процес підготовки майбутніх вчителів
НО Дівінська
Проблеми освіти: наук.-метод. зб./редкол. ВГ Кремень, МФ Степко, КМ …, 2006
42006
Роль іншомовної компетентності у професійній діяльності науково-педагогічного працівника
НО Дівінська
Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 2018
32018
Медіадидактика вищої школи Теоретико-методологічні засади модернізації змісту гуманітарної освіти у вищій школі України: монографія/[КЄ Балабанова, НМ Дем’яненко, НО Дівінська …
ГВ Онкович
За заг. ред. ГВ Онкович. Київ: Педагогічна думка, 2013
32013
Професійна компетентність викладача як умова ефективної організації дослідницької діяльності студентів
НО Дівінська
Педагогіка і психологія: Науково-теоретичний та інформаційний вісник …, 2016
22016
Педагогічна майстерність викладача як умова ефективної організації науково-дослідної роботи в університеті
Н Дівінська
Естетика і етика педагогічної дії, 92-104, 2016
22016
Педагогічна майстерність викладача як умова ефективної реалізації викладання в університеті на основі досліджень
НО Дівінська
Вища освіта України: Теоретичний та науково-методичний часопис, 74-78, 2015
22015
Реалізація принципу інтерактивності у процесі викладання дисциплін соціально-гуманітарного циклу у ВНЗ
НО Дівінська
Реалізація принципу інтерактивності у процесі викладання дисциплін …, 2014
2*2014
Проблема оптимізації циклу соціально-гуманітарних дисциплін у дослідженнях науковців інституту вищої освіти НАПН України
НО Дівінська
Вища освіта України: Теоретичний та науково-методичний часопис, 97-102, 2014
2*2014
Реалізація принципу інтерактивності у формуванні міжкультурної комунікативної компетентності студентів вищих навчальних закладів
НО Дівінська
Теоретико-методологічні засади модернізації змісту гуманітарної освіти у …, 2013
2*2013
Розвиток інтерактивного навчання у педагогічній вищій освіті України у 80–90-х рр. ХХ ст./НО Дівінска
НО Дівінська
Проблеми освіти, 206-211, 0
2
Diagnostics of the Teacher's Professional Skills to use Innovative Forms and Teaching Methods
N Divinska
Problems of Education, 134-146, 2022
12022
2.3. Розвиток ціннісної компетентності науково-педагогічних працівників університетів в умовах інтеграції вищої освіти і науки
І Регейло
Теоретичні основи і технологія професійного розвитку науково-педагогічних …, 2019
12019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20