Підписатись
Олександр Юрійович Стасінєвич
Олександр Юрійович Стасінєвич
Уманський національний університет садівництва
Підтверджена електронна адреса в udau.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Трансформація кислотно-основних властивостей грунту за тривалого застосування добрив у польовій сівозміні
ГМ Господаренко, ІВ Прокопчук
Вісник Уманського національного університету садівництва, 8-12, 2014
112014
Вплив рівнів родючості ґрунту на екологічну стабільність сортів ярого ячменю
ГМ Господаренко, ОЮ Стасінєвич
Зб. наук. пр. Уманського державного аграрного університету, 121–129, 2005
5*2005
Урожайність і якість зерна сортів ячменю ярого за тривалого застосування добрив у польовій сівозміні
ГМ Господаренко, ОЮ Стасінєвич
Вісник аграрної науки Причорномор’я 4 (1), 39-44, 2006
42006
Врожайність зерна ячменю ярого за тривалого застосування добрив у польовій сівозміні
ГМ Господаренко, ОЮ Стасінєвич, ЕВ Прокопенко
Вестник Уманского национального университета садоводства, 3-6, 2015
32015
Вміст і баланс гумусу у ґрунті за різних доз і співвідношень мінеральних добрив у польовій сівозміні
HM Hospodarenko, VP Boiko, IV Prokopchuk, OY Stasiniеvych
Миронівський вісник 8, 108-122, 2019
22019
Продуктивність польової сівозміни за різних доз і співвідношень добрив
ГМ Господаренко, ІВ Прокопчук, ОЮ Стасінєвич, ВП Бойко
Наукові горизонти, 80–86-80–86, 2019
22019
Вплив доз і співвідношень добрив на врожайність і якість зерна пшениці озимої
ГМ Господаренко, ОД Черно, ВП Бойко, ОЮ Стасінєвич
Вісник Уманського національного університету садівництва, 76-79, 2018
22018
Реакція різних сортів пшениці озимої на удобрення
ГМ Господаренко, ОД Черно, ІВ Прокопчук, ОЮ Стасінєвич
ХНАУ, 2009
22009
Продуктивність польової сівозміни залежно від параметрів показників родючості чорнозему опідзоленого
ГМ Господаренко, ОЮ Стасінєвич
Вісник ХНАУ.– Харків, 158–162, 2004
2*2004
Комплексне оцінювання системи застосування добрив у польовій сівозміні
ГМ Господаренко, ІВ Прокопчук, ОЮ Стасінєвич, ВП Бойко
Вісник Національного університету водного господарства та …, 2018
12018
Продуктивність пивоварного ячменю за різних норм мінеральних добрив на чорноземі опідзоленому
ГМ Господаренко, ОЮ Стасінєвич, БВ Петрович
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Імпорто-замінні …, 2016
12016
Вплив різних комбінацій NPK в 4-пільній сівозміні на поживний режим чорнозему опідзоленого та урожайність сої
ГМ Господаренко, ОЮ Стасінєвич, ВП Бойко
Редакційно-видавничий відділ Уманського НУС, 2016
12016
Вплив тривалого застосування добрив у сівозміні на родючість чорнозему опідзоленого Правобережного Лісостепу України, врожай та якість сортів ячменю ярого
ОЮ Стасінєвич
Редакційно-видавничий центр Уманського ДАУ, 2007
12007
Деградація ґрунту: проблеми відновлення та збереження його родючості
МВ Недвига, ВІ Невлад, ІВ Прокопчук, ОЮ Стасінєвич
Вестник Уманского национального университета садоводства, 8-11, 2017
2017
Методичні вказівки до навчальної практики з дисципліни" Грунтознавство з основами геології"
МВ Недвига, ІВ Прокопчук, ОЮ Стасінєвич
Редакційно-видавничий відділ Уманського НУС, 2016
2016
ВПЛИВ НАСИЧЕНОСТІ ПОЛЬОВОЇ СІВОЗМІНИ РІЗНИМИ ВИДАМИ ДОБРИВ НА ВРОЖАЙ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ
ГМ Господаренко, ОЮ Стасінєвич, ВП Бойко
Видавництво «Основа», 2016
2016
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ „ҐРУНТОЗНАВСТВО”
ОЮ Стасінєвич
Умань, 2016
2016
Академік ОІ Душечкін, його наукова спадщина і сьогодення
МВ Недвига, ВІ Невлад, ІВ Прокопчук, ОЮ Стасінєвич
Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва …, 2015
2015
Потенційна здатність чорнозему опідзоленого до агрегаціїтза тривалого застосування добрив у польовій сівозміні
МВ Недвига, ЮП Галасун, ІВ Прокопчук, СО Юрійович
Агрохімія і ґрунтознавство. Міжвідомчий тематичний науковий збірник. Спец …, 2014
2014
Плотность и водопроницаемость чернозема оподзоленного в зависимости от систем удобрения сельскохозяйственных культур в полевом севообороте
МВ Недвига, ЮП Галасун, ИВ Прокопчук, АЮ Стасиневич
Вестник Уманского национального университета садоводства, 12-17, 2014
2014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20