Соснюк Олег Петрович
Соснюк Олег Петрович
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Verified email at univ.net.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Cross-Cultural Differences in a Global ‘Survey of World Views’
G Saucier, J Kenner, K Iurino, PB Malham, Z Chen, AG Thalmayer, ...
Journal of Cross-Cultural Psychology (JCCP) 46 (no. 1), 53-70., 2015
1012015
Психосемантична інтерпретація візуальних образів у прикладних дослідженнях
ОП Соснюк
Наука і освіта, 201-205, 2012
19*2012
Методологічні принципи формування психологічної готовності особистості до інноваційної діяльності
ОП Соснюк
Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Серія …, 2006
14*2006
Діагностика особливостей особистісної активності суб’єктів інноваційної діяльності якісними методами
ОП Соснюк
Актуальні проблеми психології, Збірник наукових праць Інституту психології …, 2008
132008
Gamification as an element of active learning in higher education
O Sosniuk, I Ostapenko
DisCo 2016: Towards Open Education and Information Society. Papers of 11-th …, 2016
9*2016
Формування психологічної готовності особистості до інноваційної діяльності. Автореферат на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.01 …
ОП Соснюк
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2006
9*2006
Рольова децентрація як фактор трансформації професійних стереотипів
ОП Соснюк
Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна, 241-242, 2002
72002
The development of media literacy and media competence of students in educational practice
O Sosniuk, I Ostapenko
DisCo 2018: Overcoming the Challenges and Barriers in Open Education. Papers …, 2018
6*2018
Веб-квест як інструмент розвитку медіакомпетентності студентської молоді
ОП Соснюк, ІВ Остапенко
Український психологічний журнал, 133-150, 2018
62018
Психосемантичні особливості національної та громадянської ідентичності студентської молоді
ОП Соснюк, ІВ Остапенко
Український психологічний журнал, 164 –176, 2017
62017
Особливості використання лабілізації в тренінгу: можливості та обмеження
ОП Соснюк
Український психологічний журнал, 97-109, 2016
52016
Психологічні технології протидії використанню маніпуляційних технік
ОП Соснюк
Актуальні проблеми психології, Збірник наукових праць Інституту психології …, 2008
52008
Тренінгові технології розвитку інноваційного потенціалу особистості
ОП Соснюк
Наука і освіта, 178-182, 2008
52008
Психологічний тренінг як засіб профілактики використання маніпуляційних технік в мас-медіа
ОП Соснюк
Актуальні проблеми психології. Проблеми психології творчості та …, 2007
52007
Projective technique creative space as a research tool for studying consumers' motivation
OP Sosniuk
Український психологічний журнал, 113-122, 2016
42016
Психосемантичний аналіз особливостей сприймання студентською молоддю іміджу сучасних політиків
ОП Соснюк, ІВ Остапенко
Проблеми політичної психології, 254-261, 2015
42015
Розвиток рефлексивних механізмів структурування дискурсу взаємодії з владою в умовах тренінгу
ІВ Остапенко, ОП Соснюк
42015
Ігрові технології як засіб підвищення ефективності вирішення дослідницьких завдань
ОП Соснюк
Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології …, 2013
42013
Проективна методика «креативний простір» як психодіагностичний та дослідницький інструмент
ОП Соснюк
Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна, серія …, 2011
42011
Тренінгові технології формування навичок юридичної безпеки у журналістів
ОП Соснюк
Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина …, 2008
4*2008
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20