Follow
Школик Андрій Михайлович; А. Школик; Shkolyk Andriy (Shkolyk A.M.); Школик А.М.
Школик Андрій Михайлович; А. Школик; Shkolyk Andriy (Shkolyk A.M.); Школик А.М.
професор кафедри адміністративного та фінансового права, Львівський національний університет ім
Verified email at lnu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Порівняльне адміністративне право: Навч. посібник для юридичних факультетів та факультетів міжнародних відносин
АМ Школик
Львів: ЗУКЦ 308, 4, 2007
1382007
Порівняльне адміністративне право: навчальний посібник
АМ Школик
Львів: ЗУКЦ, 2007
442007
Адміністративна процедура та її співвідношення з суміжними поняттями
А Школик
Вісник Львівського університету. Сер.: Юридична, 185-193, 2014
402014
Адміністративно-правове забезпечення управлінської діяльності в Україні
АМ Школик
ВМ Корецького, 2000
252000
Децентралiзацiя публiчної влади: досвiд європейських країн та перспективи України
О Бориславська, I Заверуха, Е Захарченко
212012
Публічна служба
ВП Тимощук, АМ Школик
Зарубіжний досвід та пропозиції для України. Київ: Конус-Ю, 2007
212007
Адміністративно-процедурне право: ідея та реалізація
АМ Школик
Lex portus, 30-40, 2017
152017
Скасування та відкликання індивідуальних адміністративних актів
А Школик
Вісник Львівського університету. Сер.: Юридична, 176-181, 2013
152013
Індивідуальні адміністративні акти як основна форма діяльності публічної адміністрації
АМ Школик
Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки, 329-334, 2012
142012
Порівняльне адміністративне право: навч. посіб. для юрид. ф-тів та ф-тів міжнар. відносин
АМ Школик
АМ Школик, 2007
132007
Способи вирішення публічно-правових спорів з органами влади: практ. посіб
ЛБ Сало, ІЯ Сенюта, НЄ Хлібороб, АМ Школик
Дрогобич: Коло, 2009
122009
Адміністративно-процедурне законодавство України: становлення та систематизація: дис.… докт. юрид. наук: 12.00. 07
АМ Школик
Запоріжжя, 2021
92021
Стан розвитку адміністративно-процедурного права в Україні та доцільність його зміни
АМ Школик
Адміністративна процедура: особливості формування української концепції, 14-21, 2017
82017
Виклики становлення законодавства про адміністративну процедуру на сучасному етапі
А Школик
Вісник Львівського університету. Серія юридична.–2012.–Випуск 55, 134-138, 2012
72012
Предмет правового регулювання Адміністративнопроцедурного кодексу
АМ Школик
Вісник Львівського університету. Серія юридична.-2010.-Вип 50, 147-152, 2010
52010
Порiвняльне адмiнiстративне право: Навч. посiбник для юридичних факультетiв та факультетiв мiжнародних вiдносин
АМ Школик
52007
Принципи управлінської діяльності
А Школик
Вісник Львівського університету. Серія Юридична.–2000.–Вип 35, 214-219, 2000
52000
Правове регулювання відкликання адміністративних актів
АМ Школик
Адміністративне право і процес, 21-26, 2013
42013
Порівняльно-правова характеристика видів адміністративної процедури в зарубіжних країнах та Україні
А Школик
Вісник Львівського університету. Серія: Міжнародні відносини, 67-75, 2014
22014
ЗАКОН УКРАЇНИ “ПРО ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН” ТА ПРОЕКТ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРОЦЕДУРНОГО КОДЕКСУ: ОСНОВНІ ВІДМІННОСТІ
А Школик
Вісник Львівського університету. Серія юридична.–2011.–Вип 53, 171-176, 2011
22011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20