Николай Николаевич Науменко
Николай Николаевич Науменко
ДДАЕУ, факультет механизации с.г., кафедра теоретической механики и сопротивления материалов
Verified email at dsau.dp.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
До питання створення широкозахватних посівних комплексів з підвищеним ресурсом рухомих з'єднань
МЄС Деркач О.Д., Науменко М.М., Макаренко Д.О.
Технічний сервіс машин для рослинництва, 186-193, 2015
10*2015
До питання створення широкозахватних посівних комплексів з підвищеним ресурсом рухомих з'єднань
ОД Деркач, ММ Науменко, ДО Макаренко, ЄС Муранов
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2015
102015
Обґрунтування конструкції чотирилопатевого відцентрового розкидача мінеральних добрив
AC Кобець, ММ Науменко, ИО Пономаренко
Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету, 65-67, 2013
92013
Теоретическое исследование взаимодействия замкнутой кольцевой скоби с почвой
ССП Кобец А.С., Науменко Н.Н.
Вiсник ХНТУСГ, 98-109, 2009
4*2009
Кінематика руху вібраційного столу
ЧЮО Кошулько В.С., Науменко М.М.
Хранение и переработка зерна, 62-65, 2011
3*2011
Визначення кінематичних характеристик фрезерно-барабанного робочого органу коренезбиральної машини
НММ Павленко С.І., Ляшенко О.О.
Вісник ХНТУСГ, 311-318, 2013
22013
Динаміка руху вібраційного столу
ЧЮО Кошулько В.С., Науменко М.М.
Хранение и переработка зерна, 76-79, 2010
2*2010
Дизайн-разработка геометрии обвода формообразующей знакопеременной еривой поверхности скоба
КАН Кобец А.С., Сокол С.П., корабельский В.И., Науменко Н.Н.
Геотехническая механика, 140-146, 2008
22008
ДО ВИЗНАЧЕННЯ ТОВЩИНИ ПЛИТИ ГУМОВОЇ ФУТЕРОВКИ РУДОРОЗМЕЛЬНИХ КУЛЬОВИХ МЛИНІВ
ММ Науменко, ЄВ Калганков
BBC 94, 27, 0
2*
Обґрунтування конструкції відцентрового розкидача мінеральних добрив
АС Кобець, ММ Науменко, НО Пономаренко
Сільськогосподарські машини, 42-53, 2014
12014
Обгрунтування конструкції чотирилопатевого відцентрового розкидача мінеральних добрив
АС Кобець, ММ Науменко, НО Пономаренко
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2014
12014
Обгрунтування конструкції чотирилопатевого відцентрового розкидача мінеральних добрив
АС Кобець, ММ Науменко, НО Пономаренко
Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин, 56-65, 2013
12013
Применение углепластиков в широкозахватных посевных машинах
НМ Деркач О., Макаренко Д.
Agricultural machimery, 82-84, 2015
2015
Обгрунтування геометричних параметрів ротаційних вакуумних насосів з похилим розміщенням пластин
ПСИ Дудин В.Ю., Науменко Н.Н.
Науковий вісник національного університету біоресурсів і природокористування …, 2015
2015
Рух зернової суміші в циліндричному решеті, що обертається навколо осі відхиленої від горизонтального положення
ДВ Філіпенко, ММ Науменко
Техніка, енергетика, транспорт АПК, 59-61, 2015
2015
Substantiation of the design features of the working body of the centrifugal mineral fertilizer spreader
НО Пономаренко, АС Кобець, ММ Науменко
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 6 (1 (72)), 73-78, 2014
2014
Обгрунтування конструкції чотирилопатевого відцентрового розкидача мінеральних добрив
ПНО Кобец А.С., Науменко М.М.
Вісник ДДАЕУ, 71-76, 2014
2014
Обгрунтування конструктивних особливостей робочого органа розкидача мінеральних добрив відцентрового типу
НММ Пономаренко Н.О., Кобець А.С.
Східно-Європейський журнал передових технологій, 73-77, 2014
2014
Обґрунтування кОнструктивних ОсОбливОстей рОбОчОгО Органа рОзкидача мінеральних дОбрив відцентрОвОгО типу
НО Пономаренко, АС Кобець, ММ Науменко
2014
Rationale for the construction of centrifugal spreader of mineral fertilizers
A Kobets, N Naumenko, N Ponomarenko
News of Dnipropetrovsk State Agrarian and Economic University, C. 71-74, 2014
2014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20