Инна Устенко
Инна Устенко
Одесская национальная академия пищевых технологий / кафедра маркетинга, предпринимательства и
Підтверджена електронна адреса в onaft.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Designing of a new cereal product in accordance with consumer preferences
МР Мардар, ДО Жигунов, ІА Устенко
Технологический аудит и резервы производства 2 (6 (22)), С. 67 – 72, 2015
32015
The formation of consumer preferences to functional food products
М Mardar, I Ustenko, L Agunova, R Znachek, D Zhygunov
Food Science, Engineering and Technology – 2017: 64 th Scientific Conference …, 2017
22017
The Formation of Consumer Preferences to Functional Food Products
M Mardar, I Ustenko, L Agunova, R Znachek, D Zhygunov
SCIENTIFIC WORKS OF UNIVERSITY OF FOOD TECHNOLOGIES 64 (1), 324-331, 2017
22017
Application of swot analysis in the development and promotion of enriched drinks
ІА Устенко
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 2 (10 (74)), 25-31, 2015
22015
Значимість маркетингових досліджень при розробці нових продуктів оздоровчого призначення
МР Мардар, ІА Устенко
22015
Маркетингові дослідження ринку продукції з сурімі
ІА Устенко, МР Мардар, СА Памбук
Агросвіт, 37-43, 2015
22015
Оцінка якості фруктових соків
ІА Устенко
Зб. тез першої Всеукр. наук.–практ. конф., С. 186–187, 2010
22010
Технологія збагачених відновлених соків з м’якоттю
ІА Устенко
Харчові технології-2006: тези ІІ міжнарод. наук.-практ. конф., С. 12, 2006
22006
Застосування SWOT-аналізу при розробці та просуванні збагачених напоїв
ІА Устенко
Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 25-31, 2015
12015
Концепція образу продукції в рекламі у відповідності з споживчими потребами і запитами
МР Мардар, ІА Устенко, МС Статєва
Збірник тез доповідей 78 наукової конференції викладачів академії 23-27 …, 2018
2018
Управління якістю освітньої діяльності з позиції міжнародних стандартів ISO
МР Мардар, ІА Устенко
Матеріали 49 науково-методичної конференції / ОНАХТ. - Одеса, 2018
2018
Мотивы в дифференциации каш быстрого приготовления для усиления конкуренции продукции
МР Мардар, МС Устенко, И.А., Статева
Техника и технология пищевых производств: матер. ХII Междунар. науч.-техн …, 2018
2018
Modern technology of production and strategy of promotion of new cereal products on ukrainian consumer market
M Mardar, А Yegorova, I Ustenko, M Stateva, T Cherevaty
Харчова наука і технологія, 89-99, 2018
2018
Сучасні методи просування товарів. Лабораторний практикум
МР Мардар, ГМ Лозовська, ІА Устенко
2018
Применение принципов НАССР при производстве каш быстрого приготовления
МР Мардар, ИА Устенко, МС Статева
Инновационное развитие пищевой, легкой промышленности и индустрии …, 2017
2017
Маркетинговые исследования в торговых сетях
МР Мардар, ИА Устенко
Стратегия и тактика развития производственно-хозяйственных систем : сб. науч …, 2017
2017
Позиціонування нового продукту для здорового харчування на споживчий ринок України
МР Мардар, ІА Устенко, ОА Кручек, ОВ Євтушок, ТМ Черевата, ...
Економічні та соціальні аспекти розвитку України на початку XXI століття …, 2017
2017
Спрощений НАССР для закладів роздрібної торгівлі
М Мардар, І Устенко
77 наукова конференція викладачів академії 18-21 квітня 2017 р // Одеса …, 2017
2017
Маркетинговый анализ рынка туристических услуг в Одесской области
М Мардар, И Устенко, О Евтушок, Р Козловский
Tourism: economics and business: VI-th International Scientific-Practical …, 2017
2017
Принципы НАССР для предприятий розничной торговли
М Мардар, И Устенко
Техника и технология пищевых производств: тезисы докладов ХI Международной …, 2017
2017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20