Валентина Ортинська
Валентина Ортинська
професор маркетингу Київський національний торговельно-економічний унівеситет
Verified email at knteu.kiev.ua
TitleCited byYear
Маркетингові дослідження: підручник
ВВ Ортинська, ОМ Мельникович
К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2007
172007
Стратегическое планирование маркетинга
ВВ Ортынская
Маркетинг в Україні, 18-21, 2005
162005
Значення узагальнюючого аналізу при визначенні стратегії маркетингу
ВВ Ортинська
Фінанси України, 42-49, 1998
71998
Економічні дослідження (методологія, інструментарій, організація, апробація):[навч. посіб.]
ВМ Геєць, АА Мазаракі
К.: КНЕУ 279, 2010
62010
Торгова реклама: теорія і практика управління: монографія
АА Мазаракі, ВВ Ортинська, ТВ Дубовик
Київ: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2009
52009
Основи маркетингових досліджень ринку:[навч. посіб.]
СС Голик, ВВ Ординська, ОМ Мельникович
К.: Вид-во КДТЕУ, 1995
41995
Маркетингові конкурентні переваги сучасних підприємств торгівлі
МОМ Ортинська В.В
Фаховий журнал «Формування ринкових відносин в Україні», 2014
22014
Аспекти сучасного соціально - етичного маркетингу в торгівлі
В Ортинська В
Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля …, 2013
22013
Internet-marketing communications of trade companies based on consumer typology
O V Dubovyk, T.
Economic Annals-XXI, 2015
12015
Система соціальної комерції
ТВ Дубовик, ВВ Ортинська
Бізнес Інформ, 325-330, 2017
2017
The Social Commerce System
VVO TV Dubovyk
Business Inform 3 ((1)), 325-330, 2016
2016
Управління інтегрованими інтернет-маркетинговими комунікаціями підприємств
TB Дубовик, ВВ Ортинська
Формирование рыночных отношений в Украине, 2015
2015
Маркетингові дослідження, підручник, автори В.В. Ортинська, О.М. Мельникович
Підручник. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2015 р.- 474 с., 2015
2015
Маркетингові дослідження в Україні: стан та проблеми розвитку
ОМ Мельникович, ВВ Ортинська
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні …, 2013
2013
ЦІНОВІ ЧИННИКИ ЗРОСТАННЯ РЕКЛАМНОГО РИНКУ УКРАЇНИ
ОМ Мельникович, ВВ Ортинська
2011
Економічні дослідження (методологія,інструментарій, організація, апробація): навч. посіб., за ред.. Мазаракі.
К.:Київ. нац. торг.-екон. ун-т, – К.: 2010- 280 с 1, 40-77, 2010
2010
Економічні дослідження (методологія,інструментарій, організація, апробація): навч. посіб., за ред.. Мазаракі.
К.:Київ. нац. торг.-екон. ун-т, – К.: 2010- 280 с 1, 40-77, 2010
2010
Збірник тестів до підручника „Маркетинг”: Методичне видання
К.: Навчально-методичний центр «Консорціум із удосконалення менеджмент …, 2009
2009
Збірник тестів до підручника „Маркетинг”: Методичне видання
К.: Навчально-методичний центр «Консорціум із удосконалення менеджмент …, 2009
2009
Посібник для викладача до підручника «Маркетинг» Методичне видання /Ред. –упор. О.І. Сидоренко.- К.: Навчально-методичний центр «Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в …
Посібник для викладача до підручника «Маркетинг» Методичне видання /Ред …, 2009
2009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20