Tatyana (Tetyana) Varenko / Тетяна Варенко
Tatyana (Tetyana) Varenko / Тетяна Варенко
Verified email at karazin.ua
TitleCited byYear
Виховання педагогічної толерантності майбутніх учителів на основі аксіологічного підходу
ТК Варенко
автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07, 2011
6*2011
Сервис Google «Класс» на практике/ТК Варенко/Збірник наукво-методичних праць І Всеукраїнської науково-практичної конфе ренції «Дистанційне навчання-старт із сьогодення в …
ТК Варенко
ХНУ імені ВН Каразіна, 145-151, 2014
4*2014
Гибридная система организации учебно педагогического процесса с использованием веб сервиса Google «Класс»
ТК Варенко
Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія Романо-германська філологія. Методика …, 2014
42014
Аксіологічний підхід та доцільність його реалізації в сучасній системі вищої педагогічної освіти
ТК Варенко
Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах …, 2010
42010
Фонові знання у галузі міфології як складова перекладацької компетенції
ЛМ Черноватий, ТК Варенко
Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, 3-6, 2003
42003
Сервисы Google в разработке курсов дистанционного образования
ТК Варенко
Школа-семінар «Нові підходи до навчання іноземної мови», 103-107, 2014
32014
Порівняльний аналіз поняттєвого апарату академічного дискурсу в українській та англійській мовах (на базі веб-ресурсів ВНЗ України та англомовних країн)
ТК Варенко
Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія Романо-германська філологія. Методика …, 2013
32013
Мовні засоби вираження модальності у жанрі фентезі (на матеріалі романів С. Майер)
ТК Варенко
Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія Романо-германська філологія …, 2012
32012
Аксіологічні засади виховання толерантності студентів внз
ТК ВАРЕНКО
"Сучасні аспекти виховання студентської молоді" : матер. Всеукр. наук.-практ …, 2009
32009
Особливості академічного дискурсу в англійській та українській мовах (на базі контексту веб-сайтів ВНЗ України та англомовних країн)
ТК Варенко
Наукові записки. Серія «Філологічна», 159-162, 2013
22013
Вплив структури фонових знань перекладача на інтерпретацію міфологічних алюзій
ЛМ Черноватий, ТК Варенко
Вісник Сумського державного університету. Серія Філологічні науки, 193-200, 2004
22004
Виховний потенціал студентських блогів
ТК Варенко
Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах …, 2016
12016
English as the Lingua Franca
V Olekh, T Varenko
Шостий міжнародний науковий форум. Сучасна англістика: До 85-річчя кафедри …, 2015
12015
Honing Future Teachers’ Evaluation Skills Through Blogging
T Varenko
Теоретичні питання культури, освіти та виховання, 26-31, 2015
12015
Мовні прояви епістемічної модальності у сучасному англійському художньому дискурсі
ТК Варенко
Наукові записки Кіровоградського держ. пед. ун-ту. Серія Філологічні науки …, 2013
1*2013
Досвід виховання толерантності в майбутніх учителів на засадах аксіологічного підходу
НА Ткачева, ТК Варенко
Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка, 232-237, 2011
12011
Аналіз результатів упровадження технології виховання педагогічної толерантності майбутніх вчителів на основі аксіологічного підходу
ТК Варенко
Теорія та методика навчання та виховання, 22-28, 2011
12011
Аксіологічна толерантність як професійно-особистісна якість вчителя
ТК Варенко
Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова, 21-25, 2008
12008
Postgraduate Pedagogical Education in Ukraine
V Luniachek, T Varenko
Urban Studies and Public Administration 1 (2), 199-209, 2018
2018
Boosting Students’ Motivation with Google Apps for Education
TK Varenko
Редакційна колегія, 51, 2017
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20