Tatyana (Tetyana) Varenko / Тетяна Варенко
Tatyana (Tetyana) Varenko / Тетяна Варенко
Verified email at karazin.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Виховання педагогічної толерантності майбутніх учителів на основі аксіологічного підходу
ТК Варенко
автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07, 2011
8*2011
Гибридная система организации учебно педагогического процесса с использованием веб сервиса Google «Класс»
ТК Варенко
Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія Романо-германська філологія. Методика …, 2014
52014
Аксіологічний підхід та доцільність його реалізації в сучасній системі вищої педагогічної освіти
ТК Варенко
Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах …, 2010
52010
Сервисы Google в разработке курсов дистанционного образования
ТК Варенко
Школа-семінар «Нові підходи до навчання іноземної мови», 103-107, 2014
42014
Мовні засоби вираження модальності у жанрі фентезі (на матеріалі романів С. Майер)
ТК Варенко
Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія Романо-германська філологія …, 2012
42012
Аксіологічні засади виховання толерантності студентів внз
ТК ВАРЕНКО
"Сучасні аспекти виховання студентської молоді" : матер. Всеукр. наук.-практ …, 2009
42009
Фонові знання у галузі міфології як складова перекладацької компетенції
ЛМ Черноватий, ТК Варенко
Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, 3-6, 2003
42003
Сервис Google «Класс» на практике/ТК Варенко/Зб. наук.-метод. пр. І Всеукраїнської науково-практичної конференції «Дистанційне навчання–старт із сьогодення в майбутнє»(Харків …
ТК Варенко
Харків: ХНУ імені ВН Каразіна, 145-151, 2014
32014
Порівняльний аналіз поняттєвого апарату академічного дискурсу в українській та англійській мовах (на базі веб-ресурсів ВНЗ України та англомовних країн)
ТК Варенко
Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія Романо-германська філологія. Методика …, 2013
32013
Postgraduate Pedagogical Education in Ukraine
V Luniachek, T Varenko
Urban Studies and Public Administration 1 (2), 199-209, 2018
22018
Особливості академічного дискурсу в англійській та українській мовах (на базі контексту веб-сайтів ВНЗ України та англомовних країн)
ТК Варенко
Наукові записки. Серія «Філологічна», 159-162, 2013
22013
Вплив структури фонових знань перекладача на інтерпретацію міфологічних алюзій
ЛМ Черноватий, ТК Варенко
Вісник Сумського державного університету. Серія Філологічні науки, 193-200, 2004
22004
Boosting Students’ Motivation with Google Apps for Education
ТК Варенко
Проблеми сучасної освіти, 2017
12017
Виховний потенціал студентських блогів
ТК Варенко
Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах …, 2016
12016
English as the Lingua Franca
V Olekh, T Varenko
Шостий міжнародний науковий форум. Сучасна англістика: До 85-річчя кафедри …, 2015
12015
Honing Future Teachers’ Evaluation Skills Through Blogging
T Varenko
Теоретичні питання культури, освіти та виховання, 26-31, 2015
12015
Мовні прояви епістемічної модальності у сучасному англійському художньому дискурсі
ТК Варенко
Наукові записки Кіровоградського держ. пед. ун-ту. Серія Філологічні науки …, 2013
1*2013
Компаративний аналіз значень модальних дієслів у сучасній англійській мові
ТК Варенко
Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана …, 2013
12013
Досвід виховання толерантності в майбутніх учителів на засадах аксіологічного підходу
НА Ткачева, ТК Варенко
Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка, 232-237, 2011
12011
Аналіз результатів упровадження технології виховання педагогічної толерантності майбутніх вчителів на основі аксіологічного підходу
ТК Варенко
Теорія та методика навчання та виховання, 22-28, 2011
12011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20