Подписаться
Коновал Іван Андрійович
Коновал Іван Андрійович
Подтвержден адрес электронной почты в домене nubip.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Економічне обґрунтування програми виробництва зерна пшениці в Україні
СМ Кваша, ММ Ільчук, ІА Коновал
Економіка АПК, 2013
502013
Організація і планування сільськогосподарського виробництва
ММ Ільчук, ЛЯ Зрібняк, СІ Мельник
Нова Книга, 2008
332008
Розвиток ринку зерна в Україні та його стабілізація
ММ Ільчук, ІА Коновал, ОД Барановська, ВД Євтушенко
Економіка АПК, 29-38, 2019
232019
Методичні підходи до оцінки ефективності підприємницької діяльності аграрної сфери
ММ Ільчук, ІА Коновал, СІ Ус
Економіка АПК, 51-58, 2017
222017
Формування попиту та пропозиції на ринках основних видів тваринницької продукції
ММ Ільчук, ІА Коновал, ОФ Кирилюк, ІС Гурська
К.: ЗАТ" Нічлава, 2012
172012
Підвищення конкурентоспроможності продукції скотарства в Україні
ММ Ільчук, ІА Коновал
Економіка АПК, 51-59, 2016
14*2016
Конкурентоспроможність продукції скотарства і птахівництва України в системі євроінтеграції
ММ Ільчук, ІА Коновал, ІВ Мельникова, ОФ Кирилюк, ІМ Титарчук, ...
Аграр Медіа Груп, 2015
142015
Ефективність інвестиційного проекту створення та функціонування високотехнологічного сільськогосподарського підприємства
ММ Ільчук, ІА Коновал
Економіка АПК, 55-61, 2015
142015
Бізнес-планування підприємницької діяльності в АПК: Навчальний посібник
ММ Ільчук, ІА Коновал
К.: ЗАТ «Нічлава, 2013
142013
Продуктивність праці в аграрному секторі економіки України–основний чинник його розвитку
ММ Ільчук, ІА Коновал, МІ Дмитрук
ВЦ НУБіП України, 2018
102018
Характеристика соняшникового меду різних регіонів України
Л Адамчук
Продовольча індустрія АПК, 34-39, 2014
82014
Виробництво сої в Україні та його ресурсне забезпечення на перспективу
ММ Ільчук, ІА Коновал, ЗВ Колос
Біоресурси і природокористування, 131-137, 2014
82014
Прогнозування обсягів та економічної ефективності виробництва зерна кукурудзи в Україні
ММ Ільчук, ІА Коновал
Біоресурси і природокористування, 137-146, 2013
82013
Організація і планування сільськогосподарського виробництва
ЛЯ Зрібняк, ММ Ільчук
К.: ЗАТ «Нічлава, 2004
72004
Управління конкурентоспроможністю продукції скотарства сільськогосподарських підприємств України
ММ Ільчук, ІА Коновал, ВД Євтушенко
Економіка АПК, 83-92, 2018
62018
Потенційна ємність внутрішнього ринку зернобобових культур в Україні
ІВ Камінський
Вісник Сумського національного аграрного університету. Фінанси і кредит, 101-107, 2013
62013
Інноваційно-інвестиційний розвиток підприємств аграрної сфери
ММ Ільчук, АІ Коновал
Біоресурси і природокористування, 133-143, 2012
62012
Бізнес-планування підприємницької діяльності в АПК. Навчальний посібник
ІА Коновал
К.: ЗАТ „НІЧ ЛАВА, 2010
62010
Історія первісного суспільства: навч.-метод. посіб. для студ. істор. ф-ту денної форми навчання
ОЛ Баженов
Сисин ОВ, 2014
52014
Современное состояние и перспективы развития производства биотоплива из микроводорослей
АВ Пилигаев, ЮВ Самойлова, КН Сорокина
Сельскохозяйственные науки и агропромышленный комплекс на рубеже веков, 21-27, 2014
4*2014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20