Подписаться
Бойко Євгенія Олександрівна, Yevgeniya Boiko
Бойко Євгенія Олександрівна, Yevgeniya Boiko
Національний університет кораблебудування (НУК) ім. адмірала Макарова,
Подтвержден адрес электронной почты в домене nuos.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Логістичне управління підприємством–запорука його конкурентоспроможності
ЄО Бойко
Режим доступу: http://rtpp. com. ua/news/2014/02/19/5/3089. html, 0
26
Експортне кредитне агентство, як складова державного управління в підвищенні експорту
ЄО Бойко
Національне господарство України: теорія та практика управління: зб. наук …, 2010
182010
Роль зеленого туризму в розвитку сільських територій
ЄО Бойко, ОС Бойко
Економіка. Управління. Інновації. Серія: Економічні науки, 2010
172010
Розвиток підприємств органічного сектору агробізнесу в контексті викликів глобалізації
Є Бойко
ТОВ "Дизайн поліграфія", 2012
162012
Особливості залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України
ОП Савіцька, ТВ Бай
Науковий вісник НЛТУ України 24 (1), 2014
112014
Шляхи підвищення міжнародної конкурентоспроможності вітчизняних переробних підприємств харчової промисловості
ЄО Бойко, РС Решетнік
Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу, 50-54, 2015
72015
Можливості застосування зарубіжного досвіду формування місцевих бюджетів в Україні
ЄО Бойко, ЄВ Сапонько
Глобальні та національні проблеми економіки, 163-167, 2014
72014
Інфраструктурне забезпечення становлення органічного сектора агробізнесу
ІО Іртищева, ЄО Бойко, ТВ Стройко
Економіка та держава, 15-18, 2012
72012
Розвиток транскордонного співробітництва Причорноморського регіону
Л Дейнеко, І ІРТИЩЕВА, Є БОЙКО
Електронний ресурс].– Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/portal …, 2010
72010
Особливості впливу публічного адміністрування на розвиток транспортної логістики в контексті природоохоронної політики
ЄО Бойко, ВА Куцак
Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки …, 2016
62016
Економічна безпека регіонів України в умовах посилення ризиків нестабільності
Л Гришина, Є Бойко
Економіко-правова парадигма розвитку сучасного суспільства, 2016
62016
Принципи формування та функціонування регіональних транспортно-логістичних систем
ЄО Бойко, АЄ Журавська
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні …, 2014
62014
Україна під впливом світових інтеграційних процесів
ЄО Бойко
Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України, 2009
62009
Зарубіжний досвід використання логістичної концепції управління підприємством
ЄО Бойко, КА Юссеф
Глобальні та національні проблеми економіки.–Миколаїв, 215-218, 2015
52015
Передумови переходу України до концепції сталого розвитку
ЄО Бойко
Економічний простір, 239-247, 2013
42013
Вплив процесів глобалізації на розвиток агропродовольчої сфери
ЄО Бойко
Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України, 2008
42008
Регіональна характеристика іноземного інвестування агропродовольчої сфери
ЄО Бойко
Вісник ХНАУ. Серія: Економічні науки, 102-111, 2014
32014
Шляхи удосконалення державного управління регіональним розвитком
ЄО Бойко, ОЄ Гросицька
Вісник ХНАУ. Серія: Економічні науки, 60-69, 2013
32013
Експериментально-дослідницька робота в учнівських лісництвах та гуртках юних лісівників
Є Бойко
Рідна школа, 46-49, 2011
32011
Інституційні основи сталого розвитку регіонів України
ЄО Бойко, ВА Міхенько
Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки …, 2014
22014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20