Денисенко Микола Павлович (Denysenko Mykola)
Денисенко Микола Павлович (Denysenko Mykola)
Kyiv National University of Technologies and Design
Подтвержден адрес электронной почты в домене knutd.edu.ua - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Економіка та організація інноваційної діяльності. Підручник (третє видання)
та ін Денисенко М.П.,Волков О.І., Гречан А.П., Бельтюков Є.А.
К.: Центр учбової літератури, 2007
1942007
Економіка й організація інноваційної діяльності. Підручник (друге видання)
ГАПБЄАВ Денисенко М.П., Волков О.І.
К.: УкрІНТЕІ, 2005
194*2005
Економіка й організація інноваційної діяльності. Підручник
БЄОВ Денисенко М.П., Волков О.І., Гречан А.П.
К.: ВД "Професіонал", 2004
194*2004
Основи інвестиційної діяльності: Підручник для студентів вищих навчальних закладів
ДМ П.
К.: Алерта, 2003
140*2003
Інноваційний розвиток промисловості України
ГТСВ Денисенко М.П., Волков О.І., Гречан А.П.
К.: КНТ, 2006
792006
Інформаційне забезпечення ефективного управління підприємством
КІВ ДенисенкоМ.П.
“Економіка та держава”, 2006
762006
Організація та проектування логістичних систем: підручник
МЛІ Денисенко М.П., Левковець П.Р.
К.: Центр учбової літератури, 2010
58*2010
Можливості активізації інвестування в сучасних умовах
МП Денисенко
Економіка України, 2003
472003
Стратегічна місія інноваційної діяльності та шляхи її активізації в Україні
МП Денисенко, ЯВ Риженко
Проблеми науки, 10-16, 2007
452007
Кредитування та ризики. Навчальний посібник
КВГ Денисенко М.П., Любунь О.С., Пернарівський О.В.
К.: Університет економіки та права «КРОК», 2007
432007
Інвестиційно-інноваційна діяльність: теорія, практика, досвід: монографія
ІІАВ Денисенко М.П., Михайлова Л.І., Грищенко І.М., Гречан А.П., Бельтюков Є.А.
Суми: Університетська книга, 2008
392008
Іноземне інвестування економіки України
БСВ Денисенко М.П.
Актуальні проблеми економіки, 70-77, 2016
382016
Організаційно-економічний механізм інвестування
МП Денисенко
К.: Науковий світ, 2001
372001
Економічна безпека суб’єктів господарської діяльності в умовах глобальної фінансової кризи (теоретико-методологічний аспект). Монографія
АВГ Денисенко М.П.,Кириченко О.А., Сідак В.С.
К.: ІМБ Університету "КРОК", 2010
322010
Іпотечне кредитування: теоретичні основи іпотеки, інструменти і моделі фінансування та рефінансування житлового будівництва
ОС Любунь, ОІ Кіреєв, ВМ Домрачев, МП Денисенко, ВР Костюк, ЛІ Жук, ...
К.: Європ. ун-т, 2006
30*2006
Основи актуарних розрахунків. Навчальний посібник
КВГ Денисенко М.П., Ковтун І.О.
К.: «ВД «Професіонал», 2008
28*2008
Інформаційне забезпечення інноваційно-інвестиційної діяльності підприємства
ДМП Колос І.В., Голубєва Т.С.
Вісник національного університету «Львівська політехніка», 2009
272009
Проблеми формування національної інноваційної системи України
МП Денисенко, ТЄ Воронкова, СВ Ладика
Актуальні проблеми економіки, 82, 2008
272008
Іпотечний ринок: підручник
ОС Любунь, ОІ Кірєєв, МП Денисенко
К.: Атіка 288, 2006
272006
Економіка підприємництва: пошук шляхів розвитку. Посібник
МП Денисенко
К.: МАУП, 2002
26*2002
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20