Підписатись
Денисенко Микола Павлович (Denysenko Mykola)
Денисенко Микола Павлович (Denysenko Mykola)
Kyiv National University of Technologies and Design
Підтверджена електронна адреса в knutd.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Організація та проектування логістичних систем: підручник
МЛІ Денисенко М.П., Левковець П.Р.
К.: Центр учбової літератури, 2010
259*2010
Економіка та організація інноваційної діяльності. Підручник (третє видання)
та ін Денисенко М.П.,Волков О.І., Гречан А.П., Бельтюков Є.А.
К.: Центр учбової літератури, 2007
2552007
Економіка й організація інноваційної діяльності. Підручник (друге видання)
ГАПБЄАВ Денисенко М.П., Волков О.І.
К.: УкрІНТЕІ, 2005
255*2005
Економіка й організація інноваційної діяльності. Підручник
БЄОВ Денисенко М.П., Волков О.І., Гречан А.П.
К.: ВД "Професіонал", 2004
255*2004
Основи інвестиційної діяльності: Підручник для студентів вищих навчальних закладів
ДМ П.
К.: Алерта, 2003
178*2003
Інформаційне забезпечення ефективного управління підприємством
КІВ ДенисенкоМ.П.
“Економіка та держава”, 2006
1502006
АП Гречан та ін.; Під ред. проф. ОІ Волкова, проф. МП Денисенка
І розвиток промисловості України, ОІ Волков, МП Денисенко
К.: КНТ, 95-130, 2006
1082006
Інноваційний розвиток промисловості України
ГТСВ Денисенко М.П., Волков О.І., Гречан А.П.
К.: КНТ, 2006
992006
Гроші та кредит у банківській справі: Навчальний посібник
МП Денисенко
К.: Алерта, 34, 2004
882004
Інвестиційно-інноваційна діяльність: теорія, практика, досвід: монографія
ІІАВ Денисенко М.П., Михайлова Л.І., Грищенко І.М., Гречан А.П., Бельтюков Є.А.
Суми: Університетська книга, 2008
622008
Можливості активізації інвестування в сучасних умовах
МП Денисенко
Економіка України, 2003
602003
Стратегічна місія інноваційної діяльності та шляхи її активізації в Україні
МП Денисенко, ЯВ Риженко
Проблеми науки, 10-16, 2007
592007
Кредитування та ризики. Навчальний посібник
КВГ Денисенко М.П., Любунь О.С., Пернарівський О.В.
К.: Університет економіки та права «КРОК», 2007
512007
Організаційно-економічний механізм інвестування
МП Денисенко
К.: Науковий світ, 2001
472001
Інформаційне забезпечення інноваційно-інвестиційної діяльності підприємства
ДМП Колос І.В., Голубєва Т.С.
Вісник національного університету «Львівська політехніка», 2009
452009
Науково-технологічна безпека в умовах глобальної конкуренції
БСВ Денисенко М.П.
Вісник КНУТД, 224-228, 2011
422011
International regulatory experience business activity
M Denysenko, A Melnyk, Z Shatskaya, O Budiakova
Research and Innovation, 2019
412019
Основи актуарних розрахунків
ІО Ковтун, МП Денисенко, ВГ Кабанов
навч. посіб./ІО Ковтун, МП Денисенко, ВГ Кабанов.–Київ:«ВД «Професіонал …, 2008
392008
Економіка підприємництва: пошук шляхів розвитку. Посібник
МП Денисенко
К.: МАУП, 2002
372002
Економічна безпека суб’єктів господарської діяльності в умовах глобальної фінансової кризи (теоретико-методологічний аспект). Монографія
АВГ Денисенко М.П.,Кириченко О.А., Сідак В.С.
К.: ІМБ Університету "КРОК", 2010
35*2010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20