Академія фінансового управління / Academy of Financial Management
Академія фінансового управління / Academy of Financial Management
Міністерство освіти і науки України
Verified email at afu.kiev.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Державні фінанси України: підручник
ОД Василик, КВ Павлюк
К.: Центр навчальної літератури, 2004
5622004
Податкова система держави: теорія і практика становлення
АМ Соколовська
К.: Знання-прес 454, 2, 2004
4932004
Бюджетна система України: підручник
ОД Василик, КВ Павлюк
К.: Центр навчальної літератури, 373-380, 2004
4072004
Фінансово-господарський контроль у системі управління: Монографія
ЄВ Калюга
К.: Ельга, Ніка-Центр 360, 2002
4022002
Історія економічних учень: навч. посіб.
ПІ Юхименко, ПМ Леоненко
К.: Знання-прес, 302-308, 2000
3102000
Бюджет і бюджетний процес в умовах транзитивної економіки України: монографія
КВ Павлюк
К.: НДФІ 345, 2006
2372006
Глобалізація і продовольство: монографія
ПТ Саблук, ОГ Білорус, ВІ Власов
К.: ННЦ ІАЕ, 50, 2008
2062008
Сутність і роль державно-приватного партнерства в соціально-економічному розвитку держави
КВ Павлюк, СМ Павлюк
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2010
2032010
Теоретичні засади визначення податкового навантаження та рівня оподаткування економіки
А Соколовська
Економіка України 7, 4-12, 2006
2002006
Інвестиційний імідж та інвестиційна привабливість України
ОВ Гаврилюк
Фінанси України, 79-93, 2008
1972008
Оцінка в бухгалтерському обліку: монографія
ЛГ Ловінська
К.: КНЕУ, 256, 2006
1662006
Фінанси
СЛ Лондар
Навч. посіб./СЛ Лондар, ОВ Тимошенко–Вінниця: Нова книга, 2009.–384с, 2009
165*2009
Фінанси: навч. посібник
СЛ Лондар
Вінниця: Нова Книга, 2009
1652009
Формування доходів місцевих бюджетів
КВ Павлюк
Фінанси України, 24-37, 2006
1542006
Основи теорії економічного ризику
ОІ Ястремський
К.: АртЕк, 1997
1461997
Фінансові ресурси держави
КВ Павлюк
К.: НІОС, 153, 1998
141*1998
Моделювання економічного ризику
ОІ Ястремський
К.: Либідь 176, 677, 1992
1311992
Основи мікроекономіки: підручник
ОІ Ястремський, О Гриценко
Znanni︠a︡ʹ, 1998
1291998
Курс фінансів: навч. посіб.
ВП Кудряшов
К.: Знання, 22-26, 2008
1222008
Бюджетний менеджмент
ВМ Федосов, VM Fedosov, ВМ Федосов, ОР Романенко, O Romanenko, ...
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2004
1202004
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20