Follow
Валентина Кубик
Title
Cited by
Cited by
Year
Бухгалтерський облік
ВФ Максімова
Одеса: ОНЕУ, 2012
192012
Теория бухгалтерского учета
БИ Валуев, НА Лоханова, ОВ Обнявко
112002
Проблеми обліку доходів на підприємстві у світлі застосування національних і міжнародних стандартів обліку
ВД Кубік
Вісник Одеського національного університету. Економіка, 60-63, 2013
52013
Облікова політика як інструмент контролю та управління фінансовими результатами
ВД Кубік
Облік і контроль в управлінні економічною стійкістю підприємств в умовах …, 2014
32014
Моделювання як метод формування облікової політики підприємства
ВД Кубік
Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління 14 (2), 2015
22015
Облікова політика як інструмент стратегії розвитку підприємства
ВД Кубік
Міжнародна науково-практична конференція,«Соціально-економічний розвиток …, 2015
22015
Сучасні проблеми організації обліку розрахунків з оплати праці
О Хамутинська, В Кубік
Тернопіль: ТНЕУ, 2019
12019
Підходи до визначення категорій облікова політика та облікова оцінка в сучасній теорії і практиці обліку
ВД Кубік
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні …, 2015
12015
Учетная политика как инструмент моделирования деятельности предприятия
ВД Кубік, АВ Обнявко
PROMISING PROBLEMS OF ECONOMICS AND MANAGEMENT, 246-253, 2015
12015
Облікова політика підприємства та її роль в організації обліку
ВД Кубік
ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ, 2015
12015
УПРАВЛІННЯ ОПЕРАЦІЙНИМИ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВА З МЕТОЮ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИБУТКОВОСТІ
ВД Кубік, ІЛ Шерер
Publishing House “Baltija Publishing”, 2021
2021
ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ: ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ОБЛІКУ ТА УПРАВЛІННЯ ЗАБОРГОВАНІСТЮ
ВД Кубік, РМ Волчек
The 7th International scientific and practical conference “Results of modern …, 2021
2021
ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА
ВД Кубік, ТС Шаровська
The 5th International scientific and practical conference “European …, 2021
2021
ПИТАННЯ ОБЛІКУ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ЗА ВІТЧИЗНЯНОЮ ТА ЗАРУБІЖНОЮ ПРАКТИКОЮ
ВД Кубік, ТС Шаровська
The 7th International scientific and practical conference “The world of …, 2021
2021
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ОЦІНКИ ПОТОЧНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ: ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ
РМ Волчек, ВД Кубік
Вiдповiдальнi за випуск, 11, 2021
2021
МОТИВАЦІЙНІ АСПЕКТИ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ОЦІНКИ В УПРАВЛІНСЬКОМУ ОБЛІКУ ВИТРАТ ДОПОМІЖНИХ ВИРОБНИЦТВ ПІДПРИЄМСТВ ПРОМИСЛОВОСТІ
Р Волчек, І Шерер, В Кубік
Економіка та суспільство, 2020
2020
ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ТОВАРІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ
ТС Шаровська, ВД Кубік
The 4th International scientific and practical conference “Fundamental and …, 2020
2020
Оцінка зобов’язань підприємств в умовах застосування міжнародних стандартів фінансової звітності
ВД Кубік, РМ Волчек
Вісник соціально-економічних досліджень, 45-56, 2020
2020
ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ
В Кубік
Збірник наукових праць ΛΌГOΣ, 74-76, 2020
2020
СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОБЛІКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ ТА ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ
ВД Кубік, ОВ Обнявко
Видавництво УжНУ «Говерла», 2020
2020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20